มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จำนวนหน่วยกิจในการลงทะเบียนครั้งสุดท้าย

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมเรียนอยู่คณะมนุษยศาสต์และเก็บหน่วยกิจครบตามเกณฑ์ที่จะจบการศึกษาในภาค2/59แล้ว แต่ผมมีความประสงค์ที่จะขอลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆเพิ่มในภาคs/59(ตอนนี้หน่วยกิจสะสมคือ147) จึงอยากทราบว่าผมสามารถลงได้มากสุดกี่หน่วยกิจในภาคs/59นี้ (12 หรือ 18)หากผมเลือกที่จะขอจบในภาคs/59 และ หากเกรดสะสมรวมในภาคs/59นั้นถึงเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมผมจะมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ถ้าภาคเรียนแรกที่ผมละทะเบียนคือ1/56

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามMwrwxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 มี.ค. 2560 22:57:39
จำนวนผู้อ่าน454

คำตอบ

รายละเอียดถ้าเลือกที่จะลงทะเบียนขอจบในภาค S/59 ลงทะเบียน 18 หน่วยกิต และถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาถึงเกณฑ์การได้เกียรตินิยมก็มีสิทธิ์ แต่ต้องไม่เคยรีเกรด
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ14 มี.ค. 2560 11:05:42
IP Address10.3.20.101
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+