มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จะลาออกสมัครใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคครับและใกล้ครบ 8 ปี ต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ส่วนกลางแบบเทียบโอนหน่วยกิตต้องการทราบว่า

1.สามารถขอทรานสคริป ตึกสวป ที่ส่วนกลางเพื่อใช้เทียบโอนได้ไหมครับ 

2.วันที่มาสมัครใหม่ ที่ส่วนกลางแบบเทียบโอน ต้องลาออกมาก่อนที่ภูมิภาคแล้วมาสมัครหรือจะลาออกวันสมัครได้เลยไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามไก่xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 มี.ค. 2560 10:50:08
จำนวนผู้อ่าน1631

คำตอบ

รายละเอียด21166 1.ได้ครับ 2.นักศึกษาลาออกจากสถานภาพเป็นนักศึกษาในวันที่ไปสมัครในตึกรับสมัครได้เลยครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ8 มี.ค. 2560 15:24:14
IP Address10.3.20.39
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+