มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

รบกวนสอบถามกรณีที่ศึกษาอยู่มหาลัยอื่นแต่ยังไม่จบ ต้องการที่จะย้ายมาเรียนราม สามารถโอนหน่วยกิตมาได้หรือไม่ (ต่างคณะกับที่จะมาสมัคร)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ก.พ. 2560 19:09:55
จำนวนผู้อ่าน3531

คำตอบ

รายละเอียดได้ครับ กรณีนี้เรียกว่า การสมัครย้ายโอนต่างสถาบันครับ โดยนักศึกษาต้องหมดสถานภาพจากสถาบันเดิมก่อนจึงจะใช้สิทธิเทียบโอนได้ครับ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน 1.สำวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 2.สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 4.ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ 5. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป 6.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 7.ทรานสคริปต์พร้อมคำอธิบายรายกระบวนวิชา
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 ก.พ. 2560 11:01:19
IP Address10.3.20.178
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+