มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตภายหลัง

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

คือตอนนี้ผมมีวุฒิการศึกษาของ ปวส. แล้วผมนำมาสมัครเรียนแต่ตอนสมัครผมไม่ได้เทียบโอนหน่วยกิต ผมอยากทราบว่าสามารถนำวุฒิปวส.มาเทียบโอนภายหลังได้ไหมคับ

ถ้าได้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างคับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวชิรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ม.ค. 2560 18:10:01
จำนวนผู้อ่าน2502

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ ถ้าในวันที่นักศึกษาสมัครเรียนมีวุฒิ ปวส. แล้ว โดยให้นำวุฒิ ปวส. , ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคที่สมัครเรียน, บัตรนักศึกษาและค่าธรรมเนียมการปรับฐานข้อมูล 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ไปดำเนินการได้ที่ ฝ่ายรับสมัครฯ อาคาร สวป. ชั้น 3  โทร.02-3108615, 02-3108623-4 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ26 ม.ค. 2560 15:01:50
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+