มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้ดรอปเรียนที่ส่วนภูมิภาคสามารถไปสมัครเรียนใหม่ที่ส่วนกลางได้ไหมค่ะได้ไหม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

หนูไม่ได้ดรอปเรียนไว้ แต่ตอนนี้จะสมัครเรียนใหม่ค่ะที่ส่วนกลาง สามารถสมัครเรียนได้เลยไหมค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษารามคำแหง
e-mailkaewtewa@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ม.ค. 2560 17:24:36
จำนวนผู้อ่าน3347

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาไปสมัครเรียนใหม่ได้เลย ซึ่งรายละเอียดในการสมัครเรียนภาค1 ปีการศึกษา 2560  มีดังนี้

จ. 27 มี.ค. 2560 – อา 2 ก.ค. 2560          รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง INTERNET  (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

อ. 18 เม.ย. 2560 – พ.31 พ.ค. 2560        จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

อ. 18 เม.ย. 2560 – ศ. 23 มิ.ย. 2560        รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์  (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ. 15 พ.ค. 2560 – อา. 2 ก.ค. 2560        จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย (เว้นวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560)

ศ. 2 มิ.ย. 2560 – จ. 5 มิ.ย. 2560           รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต

                                                       ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1 )

พ. 28 มิ.ย. 2560 – อา. 2 ก.ค. 2560        รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต

                                                        ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2 )

จ. 3 ก.ค. 2560                                    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ 2)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ27 ม.ค. 2560 08:35:08
IP Address10.3.20.149
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+