มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่องหน่วยกิตจากการย้ายคณะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีคะ ดิฉันเคยย้ายคณะจากบริหารธุรกิจมาเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์ แล้วมีวิชาที่สอบผ่านจากคณะเดิมอยู่ในทรานสคริปท์แล้วมีวิชานึงที่มี 1 หน่วยกิตที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เทอมนี้เป็นเทอมขอจบของดิฉันซึ้งถ้าเรียนครบหลักสูตรทุกวิชาตามคณะดิฉันจะมีหน่วยกิตรวม 145 ซึ่งทางคณะมนุษย์ศาสตร์กำหนดแค่ 144 หน่วยกิต ดิฉันอยากทราบว่าแล้ว 1 หน่วยกิตที่มาจากคณะเดิมเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามจิราxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ม.ค. 2560 11:40:05
จำนวนผู้อ่าน1638

คำตอบ

รายละเอียดทุกวิชาที่สอบผ่านจะไม่สามารถบอกเลิกหรือยกเลิกได้ครับ จะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วยไม่ว่าจะตรงกับโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่ก็ตาม เพียงแค่นักศึกษาสอบผ่านวิชาให้ครบหลักสูตรและมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00ขึ้นไป ก็สามารถแจ้งจบได้ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ26 ม.ค. 2560 14:50:05
IP Address10.3.20.112
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+