มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ส่วนกลางกับภูมิภาค

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคต่างกันอย่างไรคะ เเละส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเปิดคณะอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามใบเฟิร์น
e-mailAomaom_0603@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 ม.ค. 2560 21:37:59
จำนวนผู้อ่าน1649

คำตอบ

รายละเอียดต่างกันเช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนกลางเปิด 9 คณะ(คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน ) ส่วนภูมิภาคเปิดสี่คณะสี่สาขาวิชา (คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ)คณะรัฐศาสตร์(กลุ่มวิชาเอกบริการรัฐกิจ) คณะสื่อสารมวลชน)ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ23 ม.ค. 2560 15:07:31
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+