มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตและขอเรียนช่วงซัมเมอร์

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดัครีบ คือพอดีผมเป็นนิสิตทีีี่เรียนคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง และก่จบปี 1 แล้วครับแต่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตตอนเรียนปีหนึ่งไปยังคณะนิติศาสตร์รามคำแหงครับ ผมอยากทราบว่าสามารถโอนไปได้ตอนไหนครับ  และก็สามารถลงเรียนภาคฤดูร้อน/2559 เพื่อเก็บหน่วยกิต ก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2560ได้หรือไม่ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามทักษิณ อินไขย
e-mailtuksintuksintuksin@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ม.ค. 2560 15:09:02
จำนวนผู้อ่าน2607

คำตอบ

รายละเอียดไม่ได้เพราะยังไม่เป็นนักศึกษา ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เปิดรับสมัครภาคฤดูร้อนครับ เปิดรับเฉพาะภาค 1และภาค2 และกรณีนี้ของ น.ศ สามารถใช้สิทธิเทียบโอนได้ในวันที่ไปสมัครเป็น น.ศ ใหม่ภาค1/60 ระหว่างวันที่ 2-5 มิ.ย. 60 และ 21 มิ.ย.-2 ก.ค. 60 ครับ โดยใช้เอกสารดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3ฉบับ 2.สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 2 ฉบับ 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 4.รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป 5.ใบรับรองแพทย์ 6.ทรานสคริปท์จากสถาบันเดิมพร้อมคำอธิบายรายกระบวนวิชาทั้งนี้วิชาที่เทียบโอนได้ต้องได้เกรด c ขึ้นไปละมีเนื้อหาวิชาตรงกับวิชาของรามคำแหงไม่น้อยกว่า 70%
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 ม.ค. 2560 11:40:09
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+