มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ถ้าโดนรีไทล์สามารถโอนหน่วยกิตมา ม .รามได้ไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม75xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ม.ค. 2560 11:49:25
จำนวนผู้อ่าน524

คำตอบ

รายละเอียดได้ โดยให้เตรียมหลักสูตรดังนี้คือ 1.วุฒิที่จบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชน 4.ใบรับรองผลการศึกษาจากสถาบันเดิมและคำอธิบายรายกระบวนวิชา (Course description) 5. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 รูป 6.เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่นใบเปลี่ยนชื่อ สกุล 7.ใบรับรองแพทย์ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ11 ม.ค. 2560 12:13:20
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+