มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนเรียนและ คชจ.ในการในการสมัครเป็น นศ.ราม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เนื่องจากผมมีความประสงค์ที่จะ สมัครเป็น นศ. ราม ในปีการศึกษา 1/2560 ได้หาข้อมูลคราว ๆ มาพอสมควร แต่มีข้อสงสัยบางประการจึงอยากรบกวนสอบถามครับ

1. ในการลงทะเบียน นศ.ลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจและไม่เกิน 24 หนวยกิจ(ภาคปกติ) ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 12 หน่วยกิจ ผมเข้าใจถูกต้องไหม

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็น นศ. จำนวน 900 บาท จ่ายครั้งแรกตอนลงทะเบียนครั้งแรก และครั้งต่อไป ๆ  ไม่ต้องจ่ายถูกต้องไหมครับ 

 

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามไตรรัตน์
e-mailtoptofirst@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 ม.ค. 2560 14:53:21
จำนวนผู้อ่าน680

คำตอบ

รายละเอียด1.เข้าใจถูกต้องตามข้อบังคับ ม.ร ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2551 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 51 แต่นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ 1 หน่วยกิตจนถึง 24 หน่วยกิต(ภาคปกติ)และ 12 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อนครับ 2. ใช่ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ6 ม.ค. 2560 15:39:34
IP Address10.3.20.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+