มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนครบ 8 ปี ส่วนภูมิภาค รหัส 50

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดอยากทราบว่านักศึกษารหัส 50 การศึกษาส่วนภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์เอกสือสารมวลชน เรียนครบ 8 ปี 1.จะต้องทำการสมัครใหม่เป็นส่วนกลางถึงจะเทียบโอนหน่วยกิตได้ หรือต้องไปทำการสมัครที่ส่วนภูมิภาคครับ 2.ถ้าต้องสมัครที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค ต้องสมัครศึกษาต่อที่คณะไหนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสื่อโชค
e-mailenlancer@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ต.ค. 2557 16:52:15
จำนวนผู้อ่าน2113

คำตอบ

รายละเอียด(1)สมัครได้ที่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคก็ได้ครับ สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ทั้ง 2 ที่ (2)มหาวิทยาลัยจะกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยส่วนกลางสมัครได้ที่ รามฯ1 และในส่วนภูมิภาคสมัครได้ที่วิทยบริการฯที่มหาวิทยาลัยเปิดบริการครับ สมัครส่วนกลางเปิดรับ 2 ครั้ง ใน 1ปีการศึกษา คือในภาค 1 และภาค 2 แต่ส่วนภูมิภาคเปิดรับเฉพาะภาค 1 เท่านั้น ภาค 2ไม่เปิดรับสมัครฯครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ20 ต.ค. 2557 15:20:10
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+