มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามการโอนหน่วยกิตครับ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เนื่องจากจบ วท.บ (ประมง) มีความประสงค์จะโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษา ในคณะศึกษาศาสตร์ (ชีววิทยา) จะสามารถโอนหน่วยกิตได้หรือไม่ และสามารถสอบถามไหนว่า สามารถโอนได้กี่วิชา วิชาได้บ้าง และเกรดของวิชาที่สามารถโอนได้

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปitกาศิต
e-mailtoni-tarizz@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ธ.ค. 2559 20:14:03
จำนวนผู้อ่าน951

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษามีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้และเกรดของวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ ส่วนจะเทียบโอนได้กี่วิชาและวิชาใดบ้างนั้นให้สอบถามที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-3108315 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ26 ธ.ค. 2559 16:09:20
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+