มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : Transcript แบบไม่จบ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เป็นนักศึกษารหัส 54 เทียบโอนจาก ปวส. เนื่องจากในใบ Transcript แบบไม่จบ ที่ได้ขอมายังไม่ตัดวิชาที่มีการรีเกรดออกให้ จึงทำให้ไม่ทราบเกรดเฉลี่ยปัจจุบันว่าได้เท่าไรแล้ว ตอนนี้ต้องการทราบว่าจริงๆแล้วตัวเองมีเกรดเฉลี่ยเท่าไร มีวิธีการคิดเกรดเฉลี่ยยังไง  ในระบบแจ้งว่า ** กรณีเทียบโอน ต่างสถาบัน หรือ แบบอัธยาศัย จะไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ย ** แต่ในใบTranscript แบบไม่จบ ระบุว่า เทียบโอนได้ 43 หน่วยกิต วิชาโท 18 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ไม่ได้ระบุชื่อวิชาและเกรด แต่มีอีก 19 หน่วยกิต ที่แสดงรายชื่อวิชาและเกรดไว้ให้ รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดวีธีการคิดเกรดเฉลี่ยในกรณีดังที่กล่าวมาข้างต้นให้ทราบอย่างละเอียดได้ไหมคะ รบกวนช่วยแจ้งวิธีการคิดเกรดเฉลี่ย ว่าต้อง บวก ลบ คูณ หาร ยังไง นับเกรดตัวไหนบ้าง จะได้นำไปวางแผนในการศึกษาต่อได้คะ

ขอบคุณคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามkik
e-mailnongkikzuza@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ธ.ค. 2559 16:14:01
จำนวนผู้อ่าน4147

คำตอบ

รายละเอียด1.วิธีการคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (cumulative grade point average : CGPA) 1.1.ให้นำผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชามารวามกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA = (NA x 4)+ (NB+ x 3.5)+ (NB x 3)+ (NC+ x 2.5)+ (NC x 2)+ (ND+ x 1.5)+ (ND x 1) หารกับ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด NA คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน A NB+ คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน B+ NB คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน B NC+ คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน C+ NC คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน C ND+ คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน D+ ND คือ จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน D 1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยให้ใช้จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1.3 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ได้ผลการสอบต่ำกว่าอักษรระดับ C ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว 1.4 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 2.กระบวนวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ 43 หน่วยกิต ไม่นำไปคำนวณคิดเกรดเฉลี่ยครับ 3.กระบวนวิชาที่นักศึกษารีเกรดให้นำไปคิดเกรดครั้งเดียว (เกรดที่ดีที่สุด) 4. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้นำทรานสคริปต์หรือใบเช็คเกรดไปสอบถามตามที่คณะครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ22 ธ.ค. 2559 12:58:29
IP Address10.3.20.144
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+