มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : Pre degree

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เนื่องจาก ได้ลงทะเบียนเรียนแบบ Pre degree ไว้ 2 วิชาเป็นวิชาฟิสิกส์ เพื่อเก็บหน่วยกิต 6 หน่วยกิต และจะมีการสอบในวันที่ 21 มีนาคม 60 และในวันที่ 6 เมษายน 60  อยากทราบว่าหลังจากสอบเสร็จวิชาสุดท้ายจะทราบเกรดว่าผ่านหรือไม่ผ่านประมานวันไหน และเมื่อทราบเกรดแล้วสามารถขอใบทรานสคิปรับรองเพื่อนำไปประกอบการสอบได้ในวันไหน  และถ้าไม่ผ่านการสอบสามารถสอบซ่อมได้หรือไม่ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามถิรดxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ธ.ค. 2559 10:21:00
จำนวนผู้อ่าน1240

คำตอบ

รายละเอียดกรณีนี้ กรุณาสอบถามที่ฝ่ายรับรองและประมวลผลการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น1 โทรศัพท์ 02-3108603 ส่วนกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนได้ในภาค 2/59 ซึ่งนักศึกษาสอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ นำไปลงทะเบียนเรียนในภาค ซ่อม 2/59 ได้ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ21 ธ.ค. 2559 13:38:37
IP Address10.3.20.78
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+