มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กำหนดการบอกเพิ่ม-ลด เทอม2/2559

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ถามถึงกำหนดการบอกเพิ่ม ลด รายวิชาของเทอม 2 /59 ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม12a1
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ธ.ค. 2559 17:38:04
จำนวนผู้อ่าน637

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีลงทะเบียนผิดพลาด นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล โดยขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้งต่อเทอมเท่านั้น รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดคือเทอมปกติ 24 หน่วยกิต ซัมเมอร์ 12 หน่วยกิต(ขอจบ เทอมปกติ 30 หน่วยกิต ซัมเมอร์ 18 หน่วยกิต) เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ซัมเมอร์ 9 หน่วยกิต เท่านั้น(ทั้งขอจบและไม่ขอจบ) ****สอบถามรายละเอียด 023108616

 

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการดังนี้

1. ใบเสร็จรับเงิน(ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)หรือ

*****พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะยกเลิกหรือเพิ่ม*****

http://www.fis.ru.ac.th/misservice/index.php

3. รับคำร้องที่ KLB ชั้น 1 ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน

4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลังสำนักงานอธิการบดี)

(น.ศ. ปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท , น.ศ.Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

 

เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วยื่นได้ที่ อาคารกงไกรลาศ(KLB)ชั้น 1 ช่องที่ 11-13

 

---------------------------------------------------------------------------

สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่ 2/59 

ช่วงแรก  21-30 ธันวาคม 2559  --มีที่นั่งสอบในตารางสอบ
ช่วงสอง  6-24 กุมภาพันธ์ 2560  --ที่นั่งสอบเสริม (ต้องติดต่อกรรมการประจำแถวก่อน)

--------------------------------------------------------------

นักศึกษาเก่าลงที่มหาวิทยาลัย

5-27  มกราคม 2560 (งดบริการ12-17และวันหยุด)

นักศึกษาเก่าที่ลงทางออนไลน์

6-24 กุมภาพันธ์ 2560  --ที่นั่งสอบเสริม (ต้องติดต่อกรรมการประจำแถวก่อน)

---------------------------------------------------------------------------

****หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (งดบริการ 18-19 สิงหาคม)****

---------------------------------------------------------------------------

 

*****หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชาได้ล่วงหน้าก่อนการยื่นคำร้องตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และห้ามนักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชาที่ได้บอกเลิกกระบวนวิชานั้นแล้วโดยเด็ดขาด (023108616 งานบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา)

 

*****ห้ามนักศึกษาเข้าสอบวิชาที่บอกเลิกไปแล้วโดยเด็ดขาด ****

*****วิชาที่ลงทะเบียน e-testing หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถยกเลิกหรือสับเปลี่ยนวิชาได้*****

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ18 ธ.ค. 2559 11:03:01
IP Address10.3.20.111
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+