มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การคำนวณเกรด เพื่อขอจบการศึกษา นำเกรดที่เทียบโอนมาคำนวนด้วยหรือไม่

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง

อยากเรียนอบถามว่า การคำนวณเกรดเพื่อทำเรื่องขอจบการศึกษา นำเกรดที่เทียบโอนมาคำนวนด้วยหรือไม่ เช่น

หลักสูตร 140 หน่วยกิต และเทียบโอนมา 37 หน่วยกิต คงเหลือวิชาที่ต้องเรียน 103 หน่วย

เมื่อจะขอจบการศึกษา ต้องคำนวน 140 หน่วย รวมเกรดที่โอน หรือ คำนวณเฉพาะเกรดที่ได้เรียนครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธไนศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 พ.ย. 2559 17:21:31
จำนวนผู้อ่าน6629

คำตอบ

รายละเอียดถ้าใช้วิชาเทียบโอนมาจากการสอบได้จาก มร. เช่น เทียบโอน เป็นเกรด A - D หรือ P-G (ในเกรดแบบเก่า) จะนำมาคิดเกรดด้วยครับ แต่ถ้าเทียบโอนมาจากสถาบันอื่น (ทุกกรณี) เกรดที่เทียบโอน จะไม่นำมาคิดเกรดเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษาครับ จะคิดเฉพาะวิชาที่สอบได้จาก ม.ร เท่านั้น
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ28 พ.ย. 2559 11:50:55
IP Address10.3.20.36
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+