มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : โอนหน่วยกิตจากมอรังสิตไปราม

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด-เรียนสาขานิเทศภาพยนตร์ปี2 สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้กี่หน่วยกิตคะ -เกณฑ์การเทียบโอนไปคณะสื่อสารมวลชนมีเกณฑ์อย่างไร
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม3Pxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 ต.ค. 2559 15:55:02
จำนวนผู้อ่าน689

คำตอบ

รายละเอียด1.โอนได้ไม่เกิน 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่ได้รับโอน 2.คณะสื่อสารมวลชน จะพิจารณาการเทียบโอนวิชาจากผลการเรียนและคำอธิบายกระบวนวิชาของนักศึกษา ที่นำมายื่นในวันที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะจะได้รับการเทียบโอนวิชานั้น หลักเกณฑ์ทั่วไป 1. ต้องได้เกรด ในวิชานี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเทียบโอนไม่ต่ำกว่า C หรือ 2.00 2. เนื้อหากระบวนวิชา (ดูจากคำอธิบายรายกระบวนวิชา)ต้องใกล้เคียงกับวิชาของมหาวิทยาลัย 3.หลักเกณฑ์อื่น (ถ้ามี) แล้วแต่คณะ/ สาขา อาจจะไม่เหมือนกัน
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ31 ต.ค. 2559 16:28:42
IP Address10.3.20.145
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+