มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบไม่ผ่านหลายครั้งแล้วควรทำอย่างไร

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดเหลือวิชาบังคับวิชาเดียวก็จะจบ แต่สอบมาหลายเทอมหลายปีไม่ผ่านสักทีควรทำอย่างไร
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวิชาxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 ต.ค. 2557 12:13:00
จำนวนผู้อ่าน1763

คำตอบ

รายละเอียดถ้าเป็นวิชาที่มีการอบรม และใช้ผลการอบรมแทนการสอบปลายภาค นักศึกษาสามารถใช้วิธีการอบรมได้ครับ หรือบางวิชามีการเปิดติวจัดโดยมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสมัครติวเป็นรายวิชาก็ได้เช่นกันครับ ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษา ทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น ทำให้สามารถทำข้อสอบและสอบผ่านได้โดยไม่ยากครับ (ในกรณีติวติดต่อสอบถามที่คณะของนักศึกษาได้โดยตรง)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ17 ต.ค. 2557 11:30:54
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+