มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตจากระบบพรีดีกรีไปเป็นนักศึกษาปกติ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดอยากทราบเรื่องการให้เกรดของวิชาที่เทียบโอนไป จะได้เกรดตามทรานสคิปเดิมหรือโดนลดลงครับ ตัวอย่างเช่น วิชาจิตวิทยาpsy1001 ได้เกรดA หลังเทียบโอนแล้วยังคงระดับเกรดเหมือนเดิมหรือไม่ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามTevixxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ส.ค. 2559 14:32:09
จำนวนผู้อ่าน530

คำตอบ

รายละเอียดได้เกรดเท่าเดิมครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ15 ส.ค. 2559 11:08:11
IP Address10.3.20.71
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+