มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : 2.4 วิชาเลือกในคณะรัฐศาสตรจํานวน 18 หนวยกิต นักศึกษาสามารถเลือกวิชาไดทั้ง 3 กลุมวิชาเอก จํานวน 6 วิชา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดหมายความไว่ไงครับ คือผมเรียนแผนC เอกที่ว่าทั้ง3กลุ่มนี้เราสามารถ เลือก pal A B C รวมกันได้ไหมครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามยากรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มิ.ย. 2559 06:55:13
จำนวนผู้อ่าน415

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษามีสิทธิเลือกลงทะเบียนเรียนทั้งPlan ABC รวมกันได้ ซึ่งหากนักศึกษาเลือก มีข้อสงสัยใดๆที่ยังไม่เข้าใจ ให้สอบถามที่งานบริการนักศึกษาคณะ รัฐศาสตร์ โทร 02-3108466-7 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ23 มิ.ย. 2559 15:03:58
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+