มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาที่เทียบโอนได้ 82 หน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดวิชาที่เทียบโอนได้ทั้ง 82 หน่วยกิต 1. จะปรากฎใน Transcript ด้วยหรือไม่ ? 2. จะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วยหรือไม่? คิดอย่างไร ?
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม82+xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 เม.ย. 2559 16:40:14
จำนวนผู้อ่าน590

คำตอบ

รายละเอียด1.ค่ะ 2.สอบถามที่โทร 02 3108603
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ25 เม.ย. 2559 11:58:16
IP Address10.3.20.27
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+