มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดจะต้องมีหน่วยกิจรวม ทั้งหมดกี่หน่วยกิจขึ้นไปค่ะ จึงจะสามารถขอจบได้
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม1921xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 เม.ย. 2559 02:55:01
จำนวนผู้อ่าน550

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาแล้ว 114 -115 หน่วยกิต จะต้องแจ้งจบทุกครั้งที่ลงทะเบียนจนกว่าจะสอบผ่านครบ 144 - 147 หน่วยกิต เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบผ่านหมดทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตรแล้วให้ดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตรที่แผนกทะเบียนคณะที่ตนสังกัด
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ7 เม.ย. 2559 16:21:45
IP Address10.3.20.178
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+