มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : กำหนดวันรับสมัครเรียนระบบPre-degree

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดกำหนดวันรับสมัครนักศึกษาเรียนต่อระบบPre-degreeปีการศึกษา2558วันที่เท่าไร
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามSuparat Boonsri
e-mailsuparat.boonsri.37@facebook.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม20 พ.ย. 2557 11:06:39
จำนวนผู้อ่าน12442

คำตอบ

รายละเอียด การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 จ. 16มี.ค.2558 - จ. 6ก.ค.2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางอินเตอร์เน็ต(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) จ. 20เม.ย.2558 - ศ. 15พ.ค.2558 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ จ. 20เม.ย.2558 - ศ. 19มิ.ย.2558 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) จ. 20เม.ย.2558 - จ. 6ก.ค.2558 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย ศ. 22พ.ค.2558 - จ. 25พ.ค.2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย(ครั้งที่1) ส. 27มิ.ย.2558 - จ. 6ก.ค.2558 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัย (ครั้งที่2) อ. 7ก.ค.2558 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ที่รามฯ2)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ22 พ.ย. 2557 11:47:32
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+