มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงวิชาเอกเลือก

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดเนื่องจากติดFวิชาเอกเลือก ติดต่อกันเพราะไม่มีเวลาไปเรียนเนื่องจากทำกิจการอยู่ ตจว จะจบละครับติดสองตัวนี้ pol3329,3330 ข้อสอบแนวชีทข้างนอกก็ไม่มี ต้องเข้าเรียนอย่างเดียว ผมอยากทราบว่าจะสามารถลงวิชาเอกเลือกในแผนเดียวกันวิชาอื่นแทนได้ไหมครับ หรือต้องแก้Fอย่างเดียว
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพัสกxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ต.ค. 2557 13:49:33
จำนวนผู้อ่าน2447

คำตอบ

รายละเอียดลงวิชาอื่นแทนที่เป็นวิชาเอกเลือกได้
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามสุนัน
วันที่ตอบ14 ต.ค. 2557 14:57:00
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+