มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ปริญญาตรีใบที่ 2

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดจบ สื่อสารมวลชน วิชาโท รัฐศาสตร์ อยากจะเรียนปริญญาตรีใบที่ 2 เห็นว่ามีการเทียบโอน วิชาเฉพาะได้หมด คือเราสามารถโอนวิชาโทรัฐศาสตร์ที่เรียนมาได้หมดเลยใช่ไหม และมีกำหนดหน่วยกิตการโอนไหม เพราะเห็นบอกว่า โอนได้ 64 หน่วยกิต ส่วนวิชาเฉพาะโอนได้หมดที่เรียนมา
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามminakoja2527
e-mailminakoja2527@hotmail.co.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 พ.ย. 2558 15:41:25
จำนวนผู้อ่าน673

คำตอบ

รายละเอียดมีสิทธิโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ ของคณะที่จะสมัครเข้าเรียน ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ3 ธ.ค. 2558 08:55:19
IP Address10.3.20.184
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+