มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ช่วงนี้สามารถไปรับบัตรนักศึกษาที่ราม 1 ได้หรือเปล่าครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา730ดรีม18 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา796โฟกัส18 ก.ย. 2564 21:12:27
 จะเทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรีไปเป็นนักศึกษาปริญญาตรีธรรมดาทำยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา719ไอรดา18 ก.ย. 2564 20:52:42
 สมัครเรียนที่มอให้เพื่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา667ปิยฉัตร18 ก.ย. 2564 20:08:34
 เป็นทหารเกณฑ์อยู่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา724เจด18 ก.ย. 2564 10:01:04
 หน่วยกิตเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา723ชชญ18 ก.ย. 2564 09:53:53
 ถ้าสมัครนักศึกษาใหม่ไม่ทัน จะมีเปิดรอบ2ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา692ณัฐพงศ์18 ก.ย. 2564 09:06:02
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา651นักศึกษา17 ก.ย. 2564 13:12:23
 รหัส 56 ครอบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา701ต้น16 ก.ย. 2564 20:22:34
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา658นักศึกษา16 ก.ย. 2564 17:34:48
 สามารถกาขอจบในเทอมที่สมัครนศใหม่เลยได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา644ณญาดา มะณีโชติ16 ก.ย. 2564 17:06:31
 สมัครเรียนแล้วแต่อยากลาออกเพราะไม่สามารถเรียนได้แล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา656นักศึกษา16 ก.ย. 2564 14:40:31
 สมัครใหม่พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา819นักศึกษา16 ก.ย. 2564 00:00:24
 มีคำถามเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1032อัจฉราณัฏฐ์15 ก.ย. 2564 21:29:42
 รอการตวรจสอบเอกสารกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93115 ก.ย. 2564 10:23:51
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา752นักศึกษา15 ก.ย. 2564 09:52:33
 การยื่นใบลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา760พงศธร15 ก.ย. 2564 08:57:15
 สมัครนานแล้วพึ่งจ่ายตังค์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา719หนู14 ก.ย. 2564 18:51:55
 จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา676ณัฐฐา13 ก.ย. 2564 17:00:43
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา835เอย11 ก.ย. 2564 22:33:30
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา741นศ ราม11 ก.ย. 2564 19:32:02
 ถ้าลาออกหลังจากสอบเสร็จ จะมีผลต่อเกรดที่ยังไม่ได้ออกไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา722นางสาว สาวิณี ดือราแม11 ก.ย. 2564 17:36:47
 อยากเรียนควบมออื่นกับมอรามไปด้วยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา772นรินทร11 ก.ย. 2564 14:19:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา760นัท11 ก.ย. 2564 09:45:34
 การสมัครปตรีใบที่ 2 และเงื่อนไขเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา775คุณณัฐกฤตา11 ก.ย. 2564 01:14:47
 ภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา814นักศึกษา10 ก.ย. 2564 15:14:04
 อยากสอบถามว่าสมัครเรียนไปแล้ว ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจะทำอย่างไงได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา803วนิลิน10 ก.ย. 2564 12:08:49
 ยื่นคำร้องลาออกเพื่อสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา760ปลายฟ้า9 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา805รังสรรค์9 ก.ย. 2564 22:44:56
 ลาออกจากคณะเดิมและสมัครคณะใหม่แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา777ทะเล9 ก.ย. 2564 21:51:13
 เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา895ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 17:51:07
 ลาออกจาก พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8079 ก.ย. 2564 17:23:01
 รอเวลาตรวจสอบหลักฐานกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา806ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 15:14:09
 เทียบโอนหน่วยกิต และการย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา851พิมพ์ชนก9 ก.ย. 2564 12:39:09
 การขอใบทรานสคริปต์เพื่อทำการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา907เอ8 ก.ย. 2564 22:36:46
 สมัครรามออนไลน์ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา799ผมเอง8 ก.ย. 2564 18:50:20
 เทียบโอนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา800นา8 ก.ย. 2564 09:29:10
 ติด F วิชาเอกภาคฤดูร้อน63 เนื่องจากขาดสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา833ขนิษฐา8 ก.ย. 2564 08:24:07
 สมัคร ป ตรี รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา827เบส8 ก.ย. 2564 00:43:01
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา798ซัลวานี7 ก.ย. 2564 22:50:12
 การยื่นลาออกจากพรีดีกรี และสมัครป ตรี ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา951ทัดชา7 ก.ย. 2564 12:51:18
 ลาออกจากพรีดีกรีเพื่อสมัครเทียบโอนต่อมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา799นักศึกษา7 ก.ย. 2564 12:11:57
 ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา778จร7 ก.ย. 2564 06:49:33
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9816 ก.ย. 2564 20:21:38
 ย้ายจากเรียนภาคปกติไปภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา824ชฎาพร อินทร์นาง5 ก.ย. 2564 22:52:19
 สมัครผิดคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา970มัช4 ก.ย. 2564 17:37:58
 รับสมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา847อทิตยา ดวงดี3 ก.ย. 2564 18:43:22
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา892นัชฎา3 ก.ย. 2564 18:12:20
 ตรวจสอบเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา839เป้2 ก.ย. 2564 11:35:58
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา847นัฐฐา2 ก.ย. 2564 11:23:09


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+