มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:57:52
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา618ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:53:08
 การขอจบการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา793โฟท6 มี.ค. 2565 17:18:24
 ลงเรียนภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา646นักศึกษา5 มี.ค. 2565 10:44:33
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา631ขวัญจิรา สุขพิลาภ4 มี.ค. 2565 18:39:20
 จบราม 1 ใบ แล้วเรียนใบที่ 2 ต่อได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6394 มี.ค. 2565 17:02:44
 อยากทราบเรื่องใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และการใช้สิทธิเมลล์กูเกิลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา604สองห้าหกสอง3 มี.ค. 2565 16:44:48
 เรียน ปวส ควบ ราม ได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา653แก้วตา1 มี.ค. 2565 20:13:54
 สอบผ่านไปแล้วแต่อยากย้ายมหาลัยที่อื่น ๆมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา605นักศึกษาหกสอง1 มี.ค. 2565 13:23:53
 ใช้ ปพ2 เป็นเอกสารเทียบโอนและสมัครเรียนรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา722บีม27 ก.พ. 2565 18:52:54
 ถ้ากำลังจะจบ ลงทะเบียนเรียนอีกคณะได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา667หมูตกมัน27 ก.พ. 2565 16:34:37
 ทำเรื่องลาออกแล้วไปเรียนที่อื่น และเรื่องการใช้บัตรประจำตัวที่เป็นบัตรเดบิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา619จุดจุดจุด26 ก.พ. 2565 11:02:12
 การรับรองคุณวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา676นศ25 ก.พ. 2565 07:33:26
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา673พีม24 ก.พ. 2565 20:22:31
 e bookรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695นุช23 ก.พ. 2565 20:30:01
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา638นุ้ย23 ก.พ. 2565 15:35:32
 ตรวจสอบวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา803รัน23 ก.พ. 2565 13:22:56
 เเนวทางการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา668เด็กอยากจบ22 ก.พ. 2565 23:56:59
 อยากต่อปริญญาโทนิติศาสตร์แต่เกรดไม่ถึงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา792พรหมรวีร์22 ก.พ. 2565 22:02:04
 อยากทราบเรื่องการบอกเลิกบอกเพิ่มวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720นักศึกษาหกสอง22 ก.พ. 2565 14:46:52
 การเทียบโอนแบบอัธยาศัยคืออะไรคะ ที่ไม่สามารถนำเกรดมาคิดเกรดเฉลี่ยรวมได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา765นักศึกษารหัสหกสาม คณะพี20 ก.พ. 2565 19:38:40
 สมัครเรียนภาคสองปี64 แต่ยังไม่ขึ้นข้อมูลในระบบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา718ลลิตา20 ก.พ. 2565 12:24:23
 สมัครใหม่เเละเทียบโอนทีหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา661สุริยา19 ก.พ. 2565 03:01:07
 สมัครเรียนที่มหาลัยแบบเทียบโอน แต่ว่ายังไม่ขึ้นข้อมูลการลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา634ยุทธชัย18 ก.พ. 2565 23:47:33
 การถ่ายโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา620ชญานิศ18 ก.พ. 2565 22:25:01
 จะสมัครเทียบโอน แต่เกรดยังไม่ออกควรทำอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา719อิทธิชัย18 ก.พ. 2565 19:03:32
 สวัสดีค่ะdek65นะคะ ถ้าสมัครเรียนเดือนพฤษภาคมแล้วจะเปิดภาคเรียนที่1ตอนเดือนไหนหรอคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา725บิโยชิโนะ18 ก.พ. 2565 05:06:26
 การลาออกจากพรีดีกรีมาสมัครเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา756ปังปอนด์18 ก.พ. 2565 01:11:27
 สอบถามเกี่ยวกับการเทียบโอนพรีดีกรีค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา670นักศึกษาพรีดีกรี16 ก.พ. 2565 09:11:05
 ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาใหม่ไม่ทันค่ะ แต่จ่ายตังไปแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา623นางสาว ณัชนิชา พวงแสง15 ก.พ. 2565 19:40:58
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา700ปฐมาวดี รักนิ่ม15 ก.พ. 2565 14:21:00
 บัตรนักมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา602อลิ15 ก.พ. 2565 13:08:52
 ลาออกเเละสมัครใหม่ในสาขาเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา639สุริยา15 ก.พ. 2565 11:17:20
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา656ผุสรัตน์15 ก.พ. 2565 10:59:33
 สมัครใหม่เทียบโอนย้ายจากส่วนกลางมาภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา642ภานุ14 ก.พ. 2565 10:01:30
 มนุษย์ศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา641ตัวเล็ก13 ก.พ. 2565 07:35:54
 เอกสารที่ใช้เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา678วราพร13 ก.พ. 2565 00:40:59
 การเทียบโอนหน่วยกิต กรณีศึกษาครบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา733ทิพวัลย์11 ก.พ. 2565 22:25:50
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา782พรรณพษา11 ก.พ. 2565 15:02:56
 จ่ายค่าการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2 64มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา771ก็อต11 ก.พ. 2565 11:15:40
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66310 ก.พ. 2565 22:06:45
 ทำเรื่องลาออกจากพรีดีกรีแล้วจะเทียบโอนเทอมขอจบได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา679แว่นกลม10 ก.พ. 2565 10:14:24
 เทียบโอนหน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา685วันนิสา10 ก.พ. 2565 09:46:28
 เทียบโอนพรีดีกรีภูมิภาคไปส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา647แว่นกลม10 ก.พ. 2565 09:34:56
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา664ชยา9 ก.พ. 2565 14:44:02
 การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา729สมชัย9 ก.พ. 2565 13:48:22
 พ้นสภาพนักศึกษาจะสมัครใหม่แบบโอนหน่วยกิตต้องจัดการอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา735สุนิสา7 ก.พ. 2565 22:20:47
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น กรณีไม่จบการศึกษา ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา662ศิรินดา7 ก.พ. 2565 04:42:00
 การลาออกและเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา679มาโนชญ์6 ก.พ. 2565 23:46:42
 เทียบโอนหน่วยกิตจากรามใบที่2 ไปรามใบที่3มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา744นัฐดนัย5 ก.พ. 2565 13:55:52


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+