มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา11.15 ต.ค. 2562 15:30:16
 วิธีดำเนินการการโอนการสมัคร เริ่มต้นตรงไหนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา10ด.ต.ณรงค์ศักดิ์ สังข์ทอง14 ต.ค. 2562 21:49:28
 การสอบและรับบัตรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24มิงมิง11 ต.ค. 2562 20:13:11
 เรียนคณะมนุษศาสตร์​ สาขาปรัชญา​ต้องเข้าเรียนไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13ศุภกิตติ​์​11 ต.ค. 2562 19:52:19
 สอบถามเรื่องการสมัครเรียนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38...10 ต.ค. 2562 18:29:48
 หลักเกณฑ์การรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44้นักศึกษา10 ต.ค. 2562 13:48:27
 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41หทัย10 ต.ค. 2562 01:27:18
 gedมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29...9 ต.ค. 2562 22:26:48
 นักศึกษารหัสปี 55 จะครบรอบ 8 ปี เมื่อไหร่คะ และยังจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิตไม่ครบต้องดำเนินการยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40warunee8 ต.ค. 2562 15:02:59
 นักศึกษารหัสปี 55 จะครบรอบ 8 ปี เมื่อไหร่คะ และยังจ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิตไม่ครบต้องดำเนินการยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27warunee8 ต.ค. 2562 13:31:28
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66เพชร6 ต.ค. 2562 21:45:41
 ลาออกและสมัครใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57ณัฐธิดา6 ต.ค. 2562 10:47:22
 เทียบโอนจากม.อื่น มา ม.ราม ช่วงเทอม2 ปี1และย้ายคณะมาเรียนอีกคณะที่ม.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา46sirikit5 ต.ค. 2562 16:16:20
 เทียบโอนจากม.อื่น มา ม.ราม ช่วงเทอม2 ปี1และย้ายคณะมาเรียนอีกคณะที่ม.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31sirikit5 ต.ค. 2562 16:13:49
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา37mmm5 ต.ค. 2562 02:14:35
 สมัครเรียนเรียบร้อยอยากสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34may4 ต.ค. 2562 23:24:39
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44คนดี4 ต.ค. 2562 22:56:39
 วิธีส่งใบคำร้องขอตรวจดูข้อสอบ(ของส่วนภูมิภาค)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา78Myname3 ต.ค. 2562 17:27:49
 เทียบโอนหน่วยกิจจากพีดีกรีมา สามารถรีเกรดได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา92น.ศ.ใหม่3 ต.ค. 2562 13:33:10
 วิธีส่งใบคำร้องขอตรวจดูข้อสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62Myname2 ต.ค. 2562 16:25:34
 เข้าระบบไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา66นักศึกษาปี12 ต.ค. 2562 13:55:06
 เกี่ยวกับการลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77qweeqw2 ต.ค. 2562 13:41:06
 จบ ปวส ขอยื่นทุน ปีการศึกษา63มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา52น้องมุก2 ต.ค. 2562 12:01:05
 การ Drop เรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา70W1 ต.ค. 2562 13:48:09
 มีการเปิดเรียนภาคพิเศษบช.บัญฑิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา52อรทัย1 ต.ค. 2562 10:03:37
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา54ธัญญพัทธ์ เชียรประสงค์30 ก.ย. 2562 20:31:24
 ใช้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สมัคร ป.ตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา82Porapot30 ก.ย. 2562 15:41:37
 การเทียยโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60นัท29 ก.ย. 2562 21:41:51
 การย้ายไปภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62Tell me why27 ก.ย. 2562 18:14:10
 การลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62kkkk27 ก.ย. 2562 16:03:42
 การขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา145kkkk27 ก.ย. 2562 12:58:45
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77Sunny27 ก.ย. 2562 07:22:43
 การจบการศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80ปีหนึ่งเอกอังกฤษ26 ก.ย. 2562 22:28:34
 ขอใบเช็คเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109I don't know26 ก.ย. 2562 14:24:43
 สอบถามเรื่องการลงเรียนสำหรับคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา79สุนิสา เพ็งคำปั้ง25 ก.ย. 2562 14:27:59
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา95my25 ก.ย. 2562 00:45:08
 รีรหัสใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา83L.24 ก.ย. 2562 20:44:46
 เรียน8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา119ชาญชัย24 ก.ย. 2562 08:51:43
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา108A23 ก.ย. 2562 15:32:49
 เรียน ปวส. วันอาทิตย์ จะเรียนต่อป.ตรี ได้ไมคะ?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา86maliwan23 ก.ย. 2562 08:41:58
 ผลการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา111ถาวร23 ก.ย. 2562 01:00:58
 กรณี 8 ปีไม่จบ สมัครเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา116FAT22 ก.ย. 2562 17:38:02
 กรณี 8 ปีไม่จบ สมัครเป็นนักศึกษาใหม่พร้อมใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา86FAT22 ก.ย. 2562 17:38:01
 ปรนัยหรืออัตนัยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา104สมเกียรติ22 ก.ย. 2562 10:45:10
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา107นานส21 ก.ย. 2562 09:32:12
 การลงวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา132นามปากกา.19 ก.ย. 2562 07:15:56
 มีคณะไหนที่เหมาะกับคนทำงานบ้างค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา131ภัส18 ก.ย. 2562 16:33:39
 เทียบโอน และ รีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา139oat18 ก.ย. 2562 11:28:07
 สมัครเรียน นักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา120ภัทธิรา18 ก.ย. 2562 10:39:34
 การโอนหน่วยกิตจาก predegree ในวิชาที่ต้องการสอบซ่อมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา103น้ำเพชร17 ก.ย. 2562 23:03:42


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+