มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เรียนครูใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13แจม23 ก.ย. 2563 21:06:40
 ขั้นตอนหลังจากสมัครแบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5สุทธิพงษ์22 ก.ย. 2563 18:53:21
 สนใจสมัครเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27สุทธิพงษ์22 ก.ย. 2563 15:05:31
 การรับสมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16รัชดา20 ก.ย. 2563 16:59:58
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24ทิพวรรณ18 ก.ย. 2563 12:51:56
 ลงทะเบียนล่าช้าที่คณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12อาร์ม16 ก.ย. 2563 22:49:22
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28พิริยะ16 ก.ย. 2563 14:36:24
 รหัส 57 เทียบโอน 8 ปี สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26ปัญญาชน16 ก.ย. 2563 13:32:11
 จบกศนแล้วจะต่อมรามต้องใช้อะไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ประภาพร16 ก.ย. 2563 03:32:53
 การตรวจสอบวุฒิที่ใช้สมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา84นักเรียนเทียบโอนพรีดีกรี15 ก.ย. 2563 05:37:58
 เทียบหน่วยกิตจากมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา21จิฬาภรณ์14 ก.ย. 2563 21:33:06
 เทียบโอน ภาคพิเศษ ไป ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38เสือ11 ก.ย. 2563 10:27:12
 ส่วนของพรีดีกรีกำหนดอายุมั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59คิม10 ก.ย. 2563 21:09:58
 เทียบโอน ภาคพิเศษ ไป ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38เสือ10 ก.ย. 2563 15:10:54
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58ชลดา10 ก.ย. 2563 13:11:24
 ไม่ได้ไปสอบวิชาที่ลงเรียน ย้ายคณะได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา579 ก.ย. 2563 20:42:03
 2564 ปีนี้เผิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วันไหนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60คนที่อยากสมัครเข้า เอกญี่ปุ่น9 ก.ย. 2563 18:27:08
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา68เดียร์9 ก.ย. 2563 11:44:24
 เทียบโอนปวสเรียนต่อนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38เด็กรามบัญชี9 ก.ย. 2563 08:20:50
 กรณีหมดสภาพ 8 ปีสมัครใหม่ ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิจที่ไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51ธนัญญา8 ก.ย. 2563 12:21:37
 ครบ 8 ปีแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56เหมียว8 ก.ย. 2563 09:00:19
 Predegree ปี63 คณะนิติศาตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา54กังสดาล สุวรรณกาญจน์4 ก.ย. 2563 21:48:54
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56เดียร์4 ก.ย. 2563 15:16:33
 ต้องการย้ายคณะเทียบโอนหน่วยกิจ นักศึกษาปี63มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา95นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต2 ก.ย. 2563 12:51:07
 ขอขอเทียบโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา117ชาคริต1 ก.ย. 2563 22:27:29
 เทียบโอนทีหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93ฐตม1 ก.ย. 2563 20:00:32
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา94ส้ม30 ส.ค. 2563 15:26:58
 ลืมส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา91แมว30 ส.ค. 2563 04:18:58
 สอบถามเรื่องวิชาเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา108ธณัฐชา26 ส.ค. 2563 21:51:47
 รหัสนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา150ฟ้า26 ส.ค. 2563 11:54:45
 PRE DEGREE GEDมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา130พุฒ25 ส.ค. 2563 14:18:39
 สามารถขอขยายระยะเวลาเรียนหรือควรสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา128วิชยา แซ่ลิ่ม25 ส.ค. 2563 13:47:37
 สอบวัดแววความเป็นครู63มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา104ขนิษฐา สาแก้ว25 ส.ค. 2563 08:04:53
 การย้ายจากพรีดีกรีมาเป็นนศ ปรกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา101รัฐพล24 ส.ค. 2563 01:01:28
 สมัครเรียนเทอม2วันไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109ศุภชัย24 ส.ค. 2563 00:19:14
 ลืมส่งเอกสารทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา114แมว23 ส.ค. 2563 17:29:15
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา116จันทร์พร21 ส.ค. 2563 17:01:04
 เรียน 8 ปีไม่จบ จะโอนหน่วยกิตที่เคยสอบผ่านในคณะเดิมได้ทั้งหมดเลยมั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา194คนไม่มีเวลา20 ส.ค. 2563 10:43:33
 หมดสถานภาพนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา144นักศึกษาเก่า20 ส.ค. 2563 03:23:52
 บัตรนศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา16919 ส.ค. 2563 23:58:36
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา143ณัทพงษ์19 ส.ค. 2563 22:33:00
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา134นักเรียนใหม่ค่ะ19 ส.ค. 2563 17:39:18
 เทียบโอนแล้วแต่รหัสนักศึกษายังเป็นรหัสเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา132แก้มกุน19 ส.ค. 2563 17:05:55
 สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา83กัญญาพัชร19 ส.ค. 2563 13:38:24
 เอกสารการเทียบโอนเด็กซิ่วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา136ซัน18 ส.ค. 2563 22:25:35
 การสมัครเรียนและเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา175มลวดี18 ส.ค. 2563 14:07:02
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา154ผู้ปกครองนักศึกษา18 ส.ค. 2563 09:34:32
 อยากลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา160พรพ17 ส.ค. 2563 23:10:04
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา138ปวริศาสสสส17 ส.ค. 2563 21:48:49
 สอบถามเรื่องใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา134นักเรียน พรีดีกรี17 ส.ค. 2563 12:15:06


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+