มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ตแต่ไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา832ณัฏฐณิช11 มิ.ย. 2562 22:16:02
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา477Chinawut10 มิ.ย. 2562 22:52:30
 การเทียบโอนจากมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา468สราวุธ10 มิ.ย. 2562 11:47:44
 The Future Plan to Study Master's Degree at Ramchumheangมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา532Ram Student8 มิ.ย. 2562 21:20:37
 การศึกษาต่อมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา465Sk7 มิ.ย. 2562 18:39:15
 เล่ื่อนรับบัตร นศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา457จอย7 มิ.ย. 2562 12:08:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับปริญญาตรีใบที่ 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา522ลลินี6 มิ.ย. 2562 22:31:29
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา516ชนนิกานต์6 มิ.ย. 2562 21:40:09
 การชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา509gon5 มิ.ย. 2562 17:47:06
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา492Nan5 มิ.ย. 2562 16:09:14
 การโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่โดนรีไทร์จากมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา502พิม5 มิ.ย. 2562 02:42:47
 วิชาเสรี และ วิชาโทมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา561บอส4 มิ.ย. 2562 23:30:13
 e-service อัพเดตข้อมูลนักศึกษาใหม่เมื่อไหร่คะ?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา548meimei4 มิ.ย. 2562 15:44:12
 เรียนพรีดีกรีมีโอกาสได้เกียรตินิยมไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา492ณัชพล ทวีสุข3 มิ.ย. 2562 20:58:38
 มร.23 ตัวจริงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา469ลี3 มิ.ย. 2562 13:29:56
 รหัส 51XXXXXX สามารถเทียบโอนได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา497Thanongsak3 มิ.ย. 2562 10:48:18
 สิทธิ์สอบซ่อมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา503Fw2 มิ.ย. 2562 18:48:56
 ต้องการเรียนควบแต่ทำวุฒิหายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา477suwinee L1 มิ.ย. 2562 16:28:20
 การรอผลสอบภาคฤดูร้อนs/61และรอผลสอบซ่อมเทอม2/61และภาคฤดูร้อนs/61และเอกสารการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา509กนกวรรณ31 พ.ค. 2562 20:44:44
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา489Nick31 พ.ค. 2562 16:29:21
 รหัส 55มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา486อิศราภรณ์31 พ.ค. 2562 16:03:41
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา487Mon31 พ.ค. 2562 14:49:30
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา509น.ส.เบญญาภา สวัสดิ์พุก31 พ.ค. 2562 10:47:08
 พรีดีกรีลาออกสมัครใหม่ค่าใช้จ่ายวันลงทะเบียนประมาณเท่าไหร่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา476ทราย30 พ.ค. 2562 23:59:35
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา504ศิริยุทธ30 พ.ค. 2562 21:55:56
 หน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา511สาว30 พ.ค. 2562 19:19:14
 การชำระค่าสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา489Nick30 พ.ค. 2562 16:49:52
 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร(กรณีเทียบโอน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา513Kan30 พ.ค. 2562 12:00:59
 ไม่มีวุติ ม.ปลายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา476สิริน30 พ.ค. 2562 10:41:10
 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา507บี30 พ.ค. 2562 08:25:09
 RAM1001 ABCDมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา516ตี้30 พ.ค. 2562 06:02:05
 ม.ร.25มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา464รอศึกษา29 พ.ค. 2562 19:50:31
 8ปี กับ หลักสูตรใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5598ปีซะละ29 พ.ค. 2562 18:13:47
 เรื่องเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา491จูๆ29 พ.ค. 2562 16:51:40
 ใช้สำเนาวุฒิ ม. 6 เป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา477bmncrt29 พ.ค. 2562 15:02:39
 สมัครเรียนใหม่ โอนหน่วยกิจ ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา476ชมจันทร์29 พ.ค. 2562 15:00:02
 การลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา475วิภาดา29 พ.ค. 2562 12:55:46
 ขอทราบว่าถ้าเรียนครบ 8 ปีแล้วยังไม่จบควรดำเนินการอย่างไรต่อครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา499ธนัตถ์29 พ.ค. 2562 03:36:26
 ชำระค่าเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา466Kevin28 พ.ค. 2562 20:52:23
 เรียน​พรีดีกรี แล้วไม่เอาหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา478ANYAMANEE28 พ.ค. 2562 18:55:16
 ต้องขอ TR ใหม่ไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา457รานี28 พ.ค. 2562 15:39:51
 นักศึกษา 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา516Mig28 พ.ค. 2562 11:00:48
 พรีดีกรี วิศวะกรโยธา ม รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา557Kusmans27 พ.ค. 2562 22:10:47
 การสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา508ดนิตา27 พ.ค. 2562 20:07:12
 สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา467นันทพร27 พ.ค. 2562 14:13:08
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา452Boriboon B.27 พ.ค. 2562 10:21:43
 วุฒิเทียบเปรียญธรรมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา493Thesky27 พ.ค. 2562 10:00:34
 เอกสารการสมัครเเละโอนหน่วยกิต(นักศึกษาที่จะครบ8ปี)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา486Pick27 พ.ค. 2562 00:08:07
 สมัคร Pre-degree ทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา451ทิพย์26 พ.ค. 2562 22:14:59
 ทำปพ.1 เกรด6 เทอมหายสมัครเรียนได้ไหมคะ?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา485เอวาลิน26 พ.ค. 2562 16:23:48


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+