มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครเรียนใหม่ ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา276ziva23 พ.ค. 2562 15:42:42
 เหลือซ่อมเทอมนี้ คือ ซ่อมซัมเมอร์ ถ้าสอบไม่ผ่านครบทุกเล่ม แต่ติกว่าขอจบ ต้องทำอย่างไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา290tip23 พ.ค. 2562 12:45:05
 เข้าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา282Ghaxx23 พ.ค. 2562 10:18:11
 การแต่งการไปสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา308ดนิตา23 พ.ค. 2562 01:50:25
 หมดสภาพนักศึกษาจากส่วนกลาง อยากสมัครส่วนภูมิภาคแบบเทียบโอนหน่อยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา291ธนพัชร์22 พ.ค. 2562 19:51:25
 สมัครเรียน แต่ยังไม่ได้ไปรับบัตร และไปเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา276เกศสิริ22 พ.ค. 2562 13:34:24
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา279อร22 พ.ค. 2562 10:27:52
 การสมัครเรียนใหม่ ป.ตรี เพิ่ม กรณีการทำเรื่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา334สมัครเรียนใหม่ โดยใบเก่ายังทำเรื่องจบไม่สมบูรณ์21 พ.ค. 2562 20:11:40
 ลาออกแล้วสมัครใหม่ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา311ซัน21 พ.ค. 2562 18:58:27
 สมัครเรียนเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา267ฺBacon21 พ.ค. 2562 14:48:59
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา329กัญญา21 พ.ค. 2562 13:39:36
 คนลาวอยากมาเรียนที่รามได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา275วรยา21 พ.ค. 2562 10:17:08
 สามารถลงทะเบียนในเทอม1/62นี้ได้เลยไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา280มาย นิติ21 พ.ค. 2562 00:59:23
 สอบถามจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้ จากการใช้วุฒิ ป.ตรี รัฐศาสตร์ จาก ม.รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา276ณัฏฐิกานต์19 พ.ค. 2562 19:55:30
 ย้ายจากนร.พรีดีกรีไปเป็นนศ.ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา323Baitong19 พ.ค. 2562 16:26:02
 เทียบโอนภายหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา269ริน19 พ.ค. 2562 14:37:20
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา265โบ19 พ.ค. 2562 12:06:05
 8ปี ไม่จบ ต้องทำไงบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา297อำนาจ18 พ.ค. 2562 16:17:39
 ถ้าไม่ได้ป่วยหรือเป็นอะไรจำเป็นต้องส่งใบรับรองแพทย์ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา251นส.ประวิชา ตันเจริญ17 พ.ค. 2562 21:53:35
 การสมัครเรียน ป.ตรีคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา252เด็กตั้งคำถาม17 พ.ค. 2562 19:38:28
 เอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา259รวงทอง17 พ.ค. 2562 19:15:38
 การลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา254ฺฺBF17 พ.ค. 2562 12:59:38
 ค่าใบสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา297Creammie17 พ.ค. 2562 11:19:42
 เรียนไม่จบตามเกณฑ์4ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา292นวพล17 พ.ค. 2562 08:39:08
 เรียนต่อได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา291จิราพร.17 พ.ค. 2562 00:28:02
 ม.ร.25 ระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา272Mint16 พ.ค. 2562 21:15:37
 สมัครเรียน ป.ตรี ส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา282เด็กตั้งคำถาม16 พ.ค. 2562 20:05:15
 เทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา300อภิญญา16 พ.ค. 2562 18:41:11
 เอกสารรับสมัครคนที่ ไม่มีนามสกุลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา254เอส16 พ.ค. 2562 16:16:25
 รับสมัคร 1/62มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา287สันต์15 พ.ค. 2562 21:43:27
 ชำระเงินหลังจากสามวันที่สมัครได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา299studenttt15 พ.ค. 2562 21:39:47
 ผลสอบ -เทียบหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา283Porapot15 พ.ค. 2562 17:06:58
 สมัครนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา275Dc15 พ.ค. 2562 13:54:10
 ปริญญาตรีใบที่สองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา273ต้น สิริมนตรี15 พ.ค. 2562 12:35:23
 รหัส 54 เรียนครบ 8 ปี ต้องทำยังไงบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา304เรย์15 พ.ค. 2562 09:33:29
 3 มิถุนายน เปิดรับสมัครไหมค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา275Jitrawadee15 พ.ค. 2562 01:21:42
 การลงทะเบียนเรียนในวันสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา270123414 พ.ค. 2562 19:51:11
 เกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา293นศ14 พ.ค. 2562 18:22:30
 ไม่มีนามสกุลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา262เอส14 พ.ค. 2562 16:48:50
 ไม่มีนามสกุลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา244เอส14 พ.ค. 2562 16:48:50
 เทียบโอนจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา259Kritc14 พ.ค. 2562 14:40:22
 ยังไม่ครบ 8 ปี สามารถลาออกแล้วเทียบโอนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา263สาคร14 พ.ค. 2562 14:36:14
 รหัส55 ยังไม่จบ และยังไม่ได้ย้ายสาขาให้เป็นเรื่องเป็นราวมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา301เรียบร้อย14 พ.ค. 2562 14:27:36
 เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา245ขวัญ14 พ.ค. 2562 08:41:20
 การเทียบโอนรหัสวิชาที่สอบช่วงฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา246tha14 พ.ค. 2562 04:37:47
 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิจและสมัครใหม่ 1/62มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา296สุภาพ14 พ.ค. 2562 04:03:36
 นักศึกษารหัส 54มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา297กฤติยา วงศ์สุวรรณ13 พ.ค. 2562 18:50:52
 การสมัครเรียนแบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา272Jutarat13 พ.ค. 2562 15:24:48
 บัตรนศ.ใหม่ ต้องรอหรือไปเดินเรื่องก่อนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา255นิ้ง13 พ.ค. 2562 03:21:20
 ลาออกแล้วสมัคใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา280แอน12 พ.ค. 2562 22:02:54


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+