มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เปลี่ยนแปลงชื่อสกุลและทำบัตร นศ.ใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8Tukta19 ก.ย. 2561 19:53:38
 นักศึกษาพีดีกรี สมัครเรียนเป็นนักเรียนปกติ ต้องใช้เกรดเฉลี่ยในการสมัครหรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6คมคาย19 ก.ย. 2561 14:13:00
 เรียนครบ 8 ปี เกรดหลังโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา23PW18 ก.ย. 2561 23:11:02
 การใช้วุฒิการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12ผู้สนใจเรียน18 ก.ย. 2561 19:10:18
 เกรดซ่อมออกครบ จะขอจบ และสมัครใหม่อีกใบในเทอม 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15MADO MADO18 ก.ย. 2561 12:39:28
 เทียบโอน+เทียบโอน 2 สถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31อนุโลม18 ก.ย. 2561 07:57:27
 สอบถามสมัครเรียนเทอม 2/61มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18บอส17 ก.ย. 2561 19:51:00
 จบป.ตรี รามแล้ว และอยากลงเรียนปริญญาตรีอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา37pacha16 ก.ย. 2561 18:09:52
 การเข้าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา9บอย15 ก.ย. 2561 11:24:52
 ตอนการลาออกจากพรีดีกรีมาสมัครเป็นนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5Mekkhala14 ก.ย. 2561 21:42:11
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62Rujeerat12 ก.ย. 2561 12:30:40
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29รุจีรัตน์12 ก.ย. 2561 12:01:11
 สงสัยเรื่องการรีรหัสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27ภัทร11 ก.ย. 2561 16:57:31
 อยากเปลี่ยนสาขามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31สุดสรัตน์11 ก.ย. 2561 10:49:18
 เรียนป.ตรีภาคพิเศษควบกับภาคปกติได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39Punyawee11 ก.ย. 2561 06:27:04
 เทียบโอน RAM1000มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20mocha8 ก.ย. 2561 13:57:18
 โอนหน่วยกิตต่างสถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43mild6 ก.ย. 2561 20:53:10
 เรียนอีกมหาลัยแล้วจะเรียนควบของม.รามได้หรือไม่แล้วเวลาเรียนหรือสอบจะชนกันหรือเปล่าคับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26นศ.ปีหนึ่ง6 ก.ย. 2561 13:23:23
 ยังรับสมัครนักศึกษาพรีดีกรีอยู่ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49นาย จิรพัฒน์ โพธิชัยยา5 ก.ย. 2561 19:50:18
 สอบถามเรื่องการสมัครนักศึกษาใหม่ (เทียบโอนหน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2/61 เปิดรับสมัครหรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60กันยา4 ก.ย. 2561 21:53:01
 การใช้วุฒิที่ได้จากการสอบเทียบ gedมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28Anatee4 ก.ย. 2561 20:08:58
 นักเรียนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา23พิ้ง4 ก.ย. 2561 13:02:48
 ตอนนี้ยังสมัครเรียนแทนมั้ยค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32Kanyanad4 ก.ย. 2561 11:52:17
 ต้องการโอนย้ายจากส่วนกลางมาส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29Piya2 ก.ย. 2561 21:03:26
 อีกหนึ่งเดือน จะสอบแล้ว ยังไม่ได้บัตรนักศึกษาเป็นเรื่องปกติไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44JuP1 ก.ย. 2561 16:50:09
 การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45แอนนี่1 ก.ย. 2561 13:58:35
 สมัครเรียนเทอม1 ปี2561 ไม่ทันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47ลักขณา1 ก.ย. 2561 13:55:26
 สมัครเรียนตรีอีกใบ ขณะยังเป็นนศ.อยู่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61Nook30 ส.ค. 2561 19:10:21
 การเทียบโอนและวิชา RAM1000มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา49สุชาดา30 ส.ค. 2561 13:27:34
 จบในหนึ่งภาคการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา68สมพล29 ส.ค. 2561 13:53:18
 เพื่อนเป็นชาวต่างชาติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58นางสาว มลธิดา อุทัยพิบูลย์28 ส.ค. 2561 19:56:55
 การลงหนวยกิตในเทอมแรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47ณาศิส27 ส.ค. 2561 20:46:03
 กรณีติด Fมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา78Zee27 ส.ค. 2561 11:53:42
 เทียบโอน ป.ตรี ม.รามคำแหง ใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา87ทฤฒมน25 ส.ค. 2561 11:38:57
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93ณัฐวัตร25 ส.ค. 2561 10:33:18
 การเที่ยบโอนหน่วกิจจากคณะหนึ่งไปอีกคณะหนึ่งมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65นักศึกษา25 ส.ค. 2561 10:29:55
 แนะแนวการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65นางสุภัชญา ประเสริฐภักดิ์24 ส.ค. 2561 07:49:49
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60เดวิช22 ส.ค. 2561 15:55:38
 สมัครใหม่คณะเดิมเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59Pp21 ส.ค. 2561 02:26:20
 เรียนป.ตรีจะจบแล้วต่อป.โทได้เลยไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา59หรรษา21 ส.ค. 2561 01:17:22
 การจะเข้าเรียนในรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา83ธนพัฒน์20 ส.ค. 2561 22:00:20
 การโอนหน่วยกิตเข้ารามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา115สุชาริตา19 ส.ค. 2561 10:19:29
 การลาออกคณะเก่า เพื่อเข้าคณะใหม่ปีหน้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81ธนพัฒน์19 ส.ค. 2561 09:37:28
 การลาออกคณะเก่า เพื่อเข้าคณะใหม่ปีหน้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60ธนพัฒน์19 ส.ค. 2561 09:36:20
 การจะเข้าเรียนราม โดยโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา97ธนพัฒน์18 ส.ค. 2561 22:11:20
 ลงทะเบียน 1/61ไม่ทันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา109piyanee18 ส.ค. 2561 18:57:16
 ลงทะเบียน 1/61ไม่ทันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69piyanee18 ส.ค. 2561 18:55:47
 การขอใบอนุปริญญาคณะนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา78Pt18 ส.ค. 2561 12:59:09
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา79ธนพัฒน์18 ส.ค. 2561 07:49:07
 ถามเรื่องบัตรนักศึกษาค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93kf17 ส.ค. 2561 20:23:00


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+