มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 นักศึกษาพรีดีกรี59 จะเทียบโอนหน่วยกิตปี62มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา30ทักษพร15 พ.ย. 2561 20:22:09
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24จักรฤษณ์15 พ.ย. 2561 00:53:26
 เรียนข้ามสถาบันเฉพาะวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7Best14 พ.ย. 2561 11:15:29
 การย้ายคณะหลังจากการทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47กิตตินันท์13 พ.ย. 2561 16:20:39
 สถานะการชำระเงินสมัครรามคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ru2.256113 พ.ย. 2561 14:19:08
 ย้ายสาขามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75ยี่หว้า12 พ.ย. 2561 17:46:39
 สถานะการชำระเงินสมัครรามคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55ru2.256112 พ.ย. 2561 11:47:46
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57Angang10 พ.ย. 2561 17:38:28
 เทียบโอน ชำระเงินภายหลัง ได้อย่างไรบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53มา10 พ.ย. 2561 16:29:08
 กำลังเรียน ป.ตรี ต่างสถานบัน(ยังเรียนไม่จบ) แต่อยากเรียน ป.ตรี ม.รามคำแหง เพิ่มมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39ธนสันต์10 พ.ย. 2561 14:12:38
 สอบถามเรื่องการเทียบโอนเละการเข้าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45BB10 พ.ย. 2561 11:52:50
 จบม.6วุฒิออกช้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา36อ้นๆ9 พ.ย. 2561 18:36:53
 ความแตกต่างระหว่าง ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ของมหาลัยรามคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53อภิสรา9 พ.ย. 2561 15:01:57
 Pre-degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา62ขอบคุณค่ะ9 พ.ย. 2561 12:50:39
 ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่(เทียบโอน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47Pem9 พ.ย. 2561 11:17:32
 สงสัยเกี่ยวกับการเรียนที่บ้านแล้วรอสอบค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา97Awalin9 พ.ย. 2561 01:27:23
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47pop8 พ.ย. 2561 11:28:41
 จ่ายเงินไม่ทันภายใน3วัน สมัครรามออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73พิม7 พ.ย. 2561 18:50:35
 สามารถใช้แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรแทนสำเนาทะเบียนบ้านได้หรือไมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41Jaturong6 พ.ย. 2561 21:11:47
 การสมัครเรียนสามารถใช้สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรแทนสำเนาทะเบียนบ้านได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48จตุรงค์6 พ.ย. 2561 20:42:09
 ครบ 8 ปี แต่ยังไม่จบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา86ROD6 พ.ย. 2561 20:38:22
 กรณีเรียนครบ8ปีแต่ยังไม่จบการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา150สุปราณี ภีรัตน์5 พ.ย. 2561 21:53:10
 การสมัครเทียบโอน แต่ยังไม่ได้รับใบรับรองคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93นศ. ราม5 พ.ย. 2561 16:55:39
 นักศึกษารหัส 53มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา68Suttida4 พ.ย. 2561 01:30:52
 การเรียนข้ามสถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา83รบกวนด้วยนะคะ3 พ.ย. 2561 01:36:39
 สอบถามเรื่องเทียบโอนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา89B2 พ.ย. 2561 11:47:26
 ถ้าเรียนปวส.อยู่จะสมัครเรียนรามได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75ภัทรภรณ์​2 พ.ย. 2561 11:28:56
 เทียบโอน ป.ตรีใบที่ 2 จากที่อื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา92PK1 พ.ย. 2561 16:32:54
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากpre degreeส่วนภูมิภาคไปเป็นนักศึกษา ส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา98Yanisaniti31 ต.ค. 2561 11:05:16
 ตรวจสอบวุฒิการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา99Jay30 ต.ค. 2561 10:55:15
 การย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา151ภูมิมินทร์ ถิ่นคำบง28 ต.ค. 2561 22:21:42
 8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา163กนกพร28 ต.ค. 2561 09:57:07
 สอบถามเรื่องวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา136Yai28 ต.ค. 2561 09:24:20
 การฝึกงานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา157Ann27 ต.ค. 2561 09:55:00
 การเทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา130พรีดีกรี27 ต.ค. 2561 02:15:10
 จบกศนเข้าคณะไหนได้บ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา119สุกัญญา26 ต.ค. 2561 22:27:51
 สมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง 2/2561 แต่ขอเทียบโอนในเทอมถัดไปได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142ดุจดาว26 ต.ค. 2561 21:52:43
 ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา111นายพระยา26 ต.ค. 2561 18:58:24
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีไปเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา114Panr.26 ต.ค. 2561 16:10:43
 บัตรประจำตัวนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา116จ้าวเวลา!26 ต.ค. 2561 15:58:11
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา103หลาน26 ต.ค. 2561 13:53:01
 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ (สำหรับผู้ใช้สิทธิเทียบโอน)มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา155Peam25 ต.ค. 2561 23:38:06
 การขอผ่อนผันทหารในปี 2562มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา134พนมกร25 ต.ค. 2561 16:04:34
 ใบรับรองแพทย์มีอายุกี่วันสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา120PK25 ต.ค. 2561 06:46:55
 เรียนพรีดีกรีจะเทียบโอนเป็นนักศึกษาสามารถเรียนต่อไปได้อีกกี่ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา159กมลรัตน์24 ต.ค. 2561 18:55:17
 หากลงทะเบียนเรียนไปแล้วเป็นเวลา 2 เทอม ยังเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่น มาได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา131ภัทร24 ต.ค. 2561 15:08:44
 โอนหน่วยกิต8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา223รหัส5424 ต.ค. 2561 09:23:30
 ถ้าเรียน pre-degree ส่วนกลางจะเทียบโอนหน่วยกิดส่วนภูมิภาค ต้องทำยังไงบ้างครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา130เกียรติรัตน์23 ต.ค. 2561 13:16:44
 พรีดีกรีโอนหน่วยกิตได้ทุกคณะและทุกวิชาที่เคยสอบใช่ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา132วิภาดา22 ต.ค. 2561 17:19:28
 ผ่อนจ่ายค่าโอนหน่วยกิตได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา177Praew22 ต.ค. 2561 15:16:44


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+