มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา869แทแท9 มิ.ย. 2564 02:24:13
 สมัครแบบไม่เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา826ตะวัน8 มิ.ย. 2564 20:52:27
 สมัครแบบเทียบโอนรามต้องลาออกจากที่เก่าก่อนไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา885ซัน8 มิ.ย. 2564 19:54:41
 ม6ที่จะไปสมัครต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา857นันทิดา8 มิ.ย. 2564 16:01:42
 พรีดีกรีลงซัมเมอร์ได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา744ภาณุปรัชญ์8 มิ.ย. 2564 10:05:37
 การขอรหัสประจำตัวนักศึกษา ใบเสร็จรับเงินและรับบัตรนักศึกษาจะได้รับวันที่เท่าไหร่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา859ณาฬิษา7 มิ.ย. 2564 22:45:09
 การดูวันเวลามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา819สิตา7 มิ.ย. 2564 16:54:19
 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต แบบเทียบโอน 2 สิทธิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา860เมย์7 มิ.ย. 2564 10:59:28
 การสละสิทธ์ และการสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา844ปอนด์7 มิ.ย. 2564 10:54:12
 เทียบโอน2อย่างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา843ดาว6 มิ.ย. 2564 21:33:34
 เทียบโอนจากสถาบันอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา823ลลิตา6 มิ.ย. 2564 21:28:28
 ถามเรื่องเปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา858จุดจุด6 มิ.ย. 2564 17:25:42
 เลือกรหัสสาขาวิชาผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา846พิลาส5 มิ.ย. 2564 13:18:06
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา823ณัฐพล4 มิ.ย. 2564 15:46:51
 Computer Science ไป Information Technologyมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา830สวัสดี4 มิ.ย. 2564 14:00:37
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา811พัฒนศักดิ์4 มิ.ย. 2564 07:00:57
 อยากทราบว่าสามารถเรียนรามแล้วซิ่วไปมหาลัยอื่นในปีต่อไปได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา954สุ3 มิ.ย. 2564 21:51:44
 รอตรวจเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา842พิชญนันท์2 มิ.ย. 2564 17:11:49
 อยู่ภูมิภาคจะย้ายไปส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา975เนวินทร์2 มิ.ย. 2564 14:31:06
 เอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1152พรทิพย์2 มิ.ย. 2564 14:25:43
 การสมัและเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1031พรทิพย์2 มิ.ย. 2564 08:32:44
 การสมัครเรียน คณะนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา989คริเช่31 พ.ค. 2564 11:30:50
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา968ศภ31 พ.ค. 2564 06:42:02
 สมัครเรียนเทอมแรก แต่ลงทะเบียนเรียนเกินจากที่กำหนดไว้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา953ดรีม30 พ.ค. 2564 23:21:57
 มีปัญหาในการลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1057เอ็ม30 พ.ค. 2564 18:54:10
 หัวข้อในเว็บสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา983สิตา30 พ.ค. 2564 17:40:53
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา935สุขใจ29 พ.ค. 2564 23:02:02
 สมัครเทอม2 ปี64มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา941ออม29 พ.ค. 2564 18:01:14
 รับสมัครนักศึกษาเทียบโอน 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา932ปอ29 พ.ค. 2564 17:16:47
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา918กุลปริยา29 พ.ค. 2564 16:49:14
 นักศึกษาพรีดีกรีที่จะสมัครเป็นนักศึกษาปกติสามารถเทียบโอนและขอจบพร้อมกันได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา886อัจฉราณัฏฐ์29 พ.ค. 2564 08:55:52
 Predegreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา100128 พ.ค. 2564 15:46:57
 สมัครเรียน ปี2564มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา940ธวัชชัย28 พ.ค. 2564 13:53:52
 สถานะการสมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา951เมย์28 พ.ค. 2564 13:23:22
 การเทียบโอนหน่วยกิต วุฒิ ปตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา877ภัทร์นฤน สุขประเสริฐ28 พ.ค. 2564 10:29:23
 การเทียบโอนหน่วยกิต วุฒิ ป ตรี จากมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา950ภัทร์นฤน สุขประเสริฐ28 พ.ค. 2564 02:32:20
 เทียบโอนหน่อยกิจ คณะบริหาร สาขาบัญชีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา909กฤติยา27 พ.ค. 2564 23:50:11
 อัปโหลดเอกสารการสมัครเรียนไม่ได้ได้ค่ะ แล้วต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วยไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา902ธีราภรณ์27 พ.ค. 2564 19:14:09
 เรียนพรีดีกรี ครบ 8 ปี รหัส 54 แล้วจะสมัครใหม่ปีนี้ 2564 ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา902สุดารัตน์27 พ.ค. 2564 13:49:22
 การสมัครเรียนปริญญาพร้อมกันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1028สุทธิรัตน์27 พ.ค. 2564 11:03:54
 การอัพโหลดเอกสาร กรณีสมัครทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา956กานต์26 พ.ค. 2564 22:18:00
 ลาออกและสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1006เฟร26 พ.ค. 2564 02:36:51
 ต้องการลาออกทางEmaillแต่ทำบัตรนักศึกษาหายค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา983กนกพร25 พ.ค. 2564 13:25:35
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1064อนัน24 พ.ค. 2564 20:46:41
 เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1050ธนวัฒน์24 พ.ค. 2564 15:57:45
 เทียบโอนหน่วยกิตปริญญาใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1120แจ็ค24 พ.ค. 2564 01:58:58
 หนังสือเลขที่สำคัญ สำหรับใบปพ ของผู้จบวุฒิปวชมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1121ธัตพิวงษ์23 พ.ค. 2564 15:43:10
 การสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตครบ8ปี เข้าศึกษาเทอม2 ปี2557มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1043ณัฐวรรณ23 พ.ค. 2564 10:46:59
 การลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตในแต่ละเทอมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1113อภิสสรา22 พ.ค. 2564 23:56:23
 รายละเอียดขั้นตอนการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1049ศุภกิตติ์22 พ.ค. 2564 12:09:05


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+