มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา841พรประภา26 มิ.ย. 2564 16:17:03
 โอนหน่วยกิตพรีดีกรี ออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา832ปกป้อง26 มิ.ย. 2564 14:37:23
 สมัครเรียนออนไลน์ไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา798พรรษมน26 มิ.ย. 2564 12:23:59
 คณะบริหาร สาขาการตลาดต้องสอบเข้าไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา736อัสมะ25 มิ.ย. 2564 19:25:17
 สมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81725 มิ.ย. 2564 10:39:01
 นักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81225 มิ.ย. 2564 10:04:59
 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ตผิดคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา748ณัชชา24 มิ.ย. 2564 23:22:19
 สมัครเรียนแล้วเทียบโอนเฉพาะบางวิชาได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา703วณ24 มิ.ย. 2564 17:03:53
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา763ชนานันท์24 มิ.ย. 2564 13:54:14
 การเทียบโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา679ซีเจ24 มิ.ย. 2564 12:08:56
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา705วิล24 มิ.ย. 2564 10:04:37
 การใช้สิทธิเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา715คมสันต์24 มิ.ย. 2564 04:41:13
 สมัครเรียนและลงทะเบียนไปแล้วแต่อยากย้ายมาเรียนอีกคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา694จุฑามาศ23 มิ.ย. 2564 07:26:21
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา715จอมพล22 มิ.ย. 2564 01:14:08
 สมัครเรียนใบที่ 3 ไปแล้ว แต่ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องทำอย่างไร และบัณฑิตรามรุ่นที่ 46 จะได้รับปริญญาเดือนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา682มัณทนา21 มิ.ย. 2564 23:48:57
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา781อัง21 มิ.ย. 2564 15:49:38
 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720ชมพู21 มิ.ย. 2564 15:41:38
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา732กาย21 มิ.ย. 2564 13:55:48
 คณะวิทยาศาสตร์ย้ายมาคณะศึกษาศาตร์ได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา698วา20 มิ.ย. 2564 22:55:16
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา772นฤมล20 มิ.ย. 2564 14:08:08
 ลาออกจากพรีดีกรี และวิธีการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา685สิริวิมล20 มิ.ย. 2564 08:42:34
 ส่งเอกสารการสมัคร ส่วนกลาง รออนุมัตินานมากมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา676ดรีม20 มิ.ย. 2564 00:50:20
 สมัครเรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา734จิตสุภา19 มิ.ย. 2564 16:19:59
 ไม่ได้เซ็นสำเนาถูกต้องมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา678นริศรา18 มิ.ย. 2564 23:17:05
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา664สาริณ18 มิ.ย. 2564 17:59:08
 สมัครเรียนใหม่และขอเทียบโอนรายวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา669กัลยาณี วชิระไพโรจน์18 มิ.ย. 2564 13:11:51
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา684เสี่ยลิ้ม18 มิ.ย. 2564 12:46:14
 จบ ปวส ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก จะเรียนต่อ ป ตรี รัฐศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา728ศักดิ์17 มิ.ย. 2564 15:30:15
 ไม่เรียนซัมเมอร์ได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา778ธนกฤต17 มิ.ย. 2564 14:53:31
 หมดสภาพนักศึกษาไปนานแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา726อาทิตย์17 มิ.ย. 2564 14:35:43
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา724มะลิ17 มิ.ย. 2564 12:57:52
 การสมัครทางอินเตอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา777ณัชพล16 มิ.ย. 2564 20:23:15
 รูปที่ใช้ในใบสมัครกับส่งทางไปรษณีย์ไม่เหมือนกันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา716นริศรา15 มิ.ย. 2564 15:43:11
 การสมัครทางไปรษณีย์และสมัครทางออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1148ธวัชชัย15 มิ.ย. 2564 10:14:03
 ส่งเอกสารไม่ครบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา752นริศรา แดนนาเลิศ14 มิ.ย. 2564 22:06:50
 ถ้าได้วุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว สามารถลงเรียนหลักสูตรปริญญาตรีได้อีกหรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา777คุณวัชรินทร์14 มิ.ย. 2564 12:27:53
 การศึกษาต่อปริญญาตรี กรณีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจากที่อื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา754เจษฎา14 มิ.ย. 2564 10:17:23
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา802ณัฐธยาน์13 มิ.ย. 2564 17:44:56
 แบบฟอร์ม มร2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา752ส้ม13 มิ.ย. 2564 16:05:57
 อัปโหลดไฟล์ไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา705ภัณฑิรา13 มิ.ย. 2564 14:06:15
 สมัครเป็นนักศึกษารหัสปี56 ทีนี้จะครบ 8 ปี สิ้นสุดเทอมไหนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา772สไบทอง13 มิ.ย. 2564 11:42:28
 เคยลงเรียนแต่ไม่ได้เรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา767นนทภัทร13 มิ.ย. 2564 03:30:28
 การเทียบโอนpredegreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา754สุคุนะ12 มิ.ย. 2564 21:22:30
 สอบถามค่ะต้องกรอกยังไงหรอคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา780โบตั๋น ชำนาญเพชร12 มิ.ย. 2564 15:35:02
 พ้นสภาพจากมหาลัยรัฐอื่น ต้องไปคืนสภาพก่อนมั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา744พุฒิภัทร12 มิ.ย. 2564 13:44:13
 การลงหน่วยกิตรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา731พนร12 มิ.ย. 2564 10:19:46
 พึ่งสมัครรามคณะรัฐศาสตร์ไปครับอยากเปลี่ยนเป็นนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80611 มิ.ย. 2564 01:00:12
 ถ้าอัพโหลดเอกสารไม่เรียบร้อยควรทำยังไงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา774วรวรรณ10 มิ.ย. 2564 23:11:01
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา780จินยอง9 มิ.ย. 2564 23:16:10
 ปริญญตรีปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา808สุทธิรัตน์9 มิ.ย. 2564 09:55:13


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+