มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครนักศึกษาใหม่ 65มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา697นิชา27 ธ.ค. 2564 10:53:08
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695ขอบคุณค่ะ27 ธ.ค. 2564 01:36:19
 เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียน Pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา706ศราวุฒิ25 ธ.ค. 2564 01:50:43
 การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 3 วันทำการ และเรื่องอัพโหลดเอกสารการชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา728ขอบคุณครับ22 ธ.ค. 2564 15:58:01
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา754นฤวรรณ22 ธ.ค. 2564 10:01:15
 ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา777นพมาศ20 ธ.ค. 2564 14:27:36
 ถ้าลาออกจากมหาลัยแล้วสามารถกลับมาเรียนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา797ไม่ของลงนาม20 ธ.ค. 2564 13:06:57
 สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเข้าไปตรวจสอบสถานะขึ้นไม่มีบัตรประชานในฐานข้อมูล ต้องทำยังไงค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา738มานิชา สุระพงศ์ทวี17 ธ.ค. 2564 20:13:07
 สมัครนักศึกษาใหม่ และทำเรื่องเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา804นักษา17 ธ.ค. 2564 14:47:17
 การับบัตรนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา795นักศึกษาปริญญาตรี17 ธ.ค. 2564 13:59:10
 กระบวนวิชาของนักศึกษา PreDegreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา856ปุญญาพัฒน์16 ธ.ค. 2564 01:32:49
 ใบเสร็จรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา755นาตาชา13 ธ.ค. 2564 17:31:16
 สมัครเรียนใหม่แบบเทียบโอน ไปทำเรื่องเทียบโอนได้ตอนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา823นักศึกษา10 ธ.ค. 2564 12:43:08
 การขยายเวลาการศึกษาของรหัส56มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา823อารีรักษ์10 ธ.ค. 2564 09:19:14
 วุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา709ณัฏฐิกา9 ธ.ค. 2564 11:04:34
 การขยายระยะเวลาการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา827อารีรักษ์9 ธ.ค. 2564 10:34:32
 การขอเงินคืนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา751พิม8 ธ.ค. 2564 21:47:26
 การทำคำขอจบ คณะนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา805ธีระพงศ์8 ธ.ค. 2564 11:11:31
 ย้ายคณะพร้อมกับย้ายจากส่วนกลางไปเรียนส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1377พลอยแพรวพรรณ8 ธ.ค. 2564 02:52:33
 ข่าวที่ว่ายกเลิกมติเรียนไม่จบ8ปีไม่ถูกรีไทร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา766กุ๊กไก่7 ธ.ค. 2564 17:53:51
 สมัครนักศึกษาใหม่แบบเทียบโอน กาขอจบในวันสมัครได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา712นราภัส7 ธ.ค. 2564 15:36:17
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา706เอโย่7 ธ.ค. 2564 14:29:49
 สอบ GED ต้องใช้ใบจบจริงยื่น หรือไฟล์พีดีเอฟมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา687น้ำมน7 ธ.ค. 2564 09:25:41
 สมัครเรียนแบบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา731เพลง7 ธ.ค. 2564 05:23:09
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา746อัง6 ธ.ค. 2564 19:23:39
 ในกรณี รหัส ปี55 ครบหลักสูตร8ปี จะทำเรื่องเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา838วรัชญา6 ธ.ค. 2564 17:26:09
 กำหนดการรับสมัครปี65วันไหนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา750ปี5 ธ.ค. 2564 19:53:48
 การลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา708สิ5 ธ.ค. 2564 18:13:55
 สมัครผิดยกเลิกได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา692ทิพยาภรณ์ สืบสิงห์4 ธ.ค. 2564 22:14:25
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา732ปวรปัตถ์4 ธ.ค. 2564 14:47:35
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา735เนม4 ธ.ค. 2564 12:08:24
 เข้าตรวจสอบสถานะการสมัครไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา706รินดา3 ธ.ค. 2564 21:38:08
 ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา809พนิดา3 ธ.ค. 2564 12:44:01
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา736ศิรภัสสร2 ธ.ค. 2564 21:00:24
 ลงทะเบียนเรียน2 64ของนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา742นกเค้าแมว2 ธ.ค. 2564 19:47:08
 สอบgedมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา677ปริญญารัตน์ สิเนหะบุตร2 ธ.ค. 2564 09:26:32
 สอบถามเรื่องสมัครเรียนครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา796เจมส์1 ธ.ค. 2564 15:41:01
 การรักษาสถานภาพนิสิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา821มุฟี่1 ธ.ค. 2564 10:52:44
 ตรวจสอบสถานะแล้วไม่พบเลขบัตรประชาชนของตัวเองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา802ณัฐชยาพร1 ธ.ค. 2564 09:29:49
 บัตรนักศึกษาใหม่ 64มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา860ลีด้าโคลน30 พ.ย. 2564 14:21:28
 เทียบโอนรายวิชาพรีดีกรี ไปรหัสใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา829ณภรณ์29 พ.ย. 2564 14:51:16
 เทียบโอน มนุษย์ จีนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา946จอย29 พ.ย. 2564 12:48:48
 คณะศึกษาศาสตร์ต้องสอบวัดแววความเป็นครูทุกสาขาเลยไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา804สุพรรษา27 พ.ย. 2564 01:13:05
 ข้อมูลใบจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา838จีน26 พ.ย. 2564 21:22:34
 เอาพรีดีกรี กับ ปวส เอามาเทียบพร้อมกัน2อย่างได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา803หมวย25 พ.ย. 2564 16:04:35
 สมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา890สุมิตรา25 พ.ย. 2564 13:08:00
 การย้ายคณะเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา972มนต์รัก25 พ.ย. 2564 04:58:18
 การสมัครเรียนใหม่แต่ใช้รหัสเก่าที่เคยเทียบโอนแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา902ณัฐสุดา24 พ.ย. 2564 13:33:01
 อยากถามเรื่องการสมัครใหม่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา874ชลธร22 พ.ย. 2564 22:35:27
 ขอสอบถามเรื่องการโอนหน่วยกิตหน่อยค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา920ณภรณ์22 พ.ย. 2564 16:17:08


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+