มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 เรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา714เพ15 ก.ค. 2564 19:01:38
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720อ้อน15 ก.ค. 2564 16:27:02
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา675อ้อน15 ก.ค. 2564 16:27:02
 เอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย ให้ผู้สมัครทำการจัดส่งเอกสารที่ขาดหรือไม่ถุกต้องโดยด่วน แก้ไขแล้วรอตรวจสอบมา1สัปดาห์ ต้องรอประมาณกี่วันครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา784ณัฐกิตติ์ ญาโนภาส15 ก.ค. 2564 13:29:34
 การลาออกและสมัครส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา710โอโรจิมารุ15 ก.ค. 2564 01:29:42
 โอนหน่วยกิตพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา678เจน15 ก.ค. 2564 01:10:14
 อัพโหลดเอกสารแล้วมันขึ้น upload ไม่สำเร็จมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา829สิริกร14 ก.ค. 2564 15:04:33
 การสมัครเป็นนิสิตใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา706เบญจรงค์ บุญผ่อง13 ก.ค. 2564 13:10:29
 พรีดีกรี สมัครใหม่ ยังเข้าสอบได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา756นักเรียนตาหวาน12 ก.ค. 2564 16:19:24
 ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเทอม1ปี2563มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา678ณัฐพล12 ก.ค. 2564 08:50:23
 ลาออก และสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา693นักเรียนตาหวาน11 ก.ค. 2564 20:59:16
 การสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา726คณิศร11 ก.ค. 2564 19:29:12
 หมดเขตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา676ณวพงษ์11 ก.ค. 2564 19:25:03
 ส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา671สุพรรณิการ์11 ก.ค. 2564 13:12:29
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา675ธนพร10 ก.ค. 2564 19:26:18
 สมัครรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา691นรีรัตน์10 ก.ค. 2564 07:00:43
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา726นา9 ก.ค. 2564 13:09:31
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา765ชนานันท์8 ก.ค. 2564 23:33:58
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา678มินตรา7 ก.ค. 2564 21:51:30
 แก้เอกสารใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา725ณวพงษ์7 ก.ค. 2564 18:57:14
 ใส่ข้อมูลผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา691รัชชนก แสงทอง7 ก.ค. 2564 16:40:16
 เอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา710ณวพงษ์7 ก.ค. 2564 10:23:15
 การเทียบโอน ปตรี มาใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา749ปุ๋ย7 ก.ค. 2564 03:37:28
 ใบสลิปจ่ายค่าเทอมหายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720ดวงกมล จีนานนท์5 ก.ค. 2564 17:57:56
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา721ธีรพงษ์5 ก.ค. 2564 16:06:32
 ตรวจเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา742วัฒนา4 ก.ค. 2564 13:23:10
 จ่ายเงินเกินช้าเกิน 3 วันได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา736ปณต4 ก.ค. 2564 10:20:23
 การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ได้หรือไม่ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา734เมษา มาชูศิลป์3 ก.ค. 2564 23:52:08
 ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา696พีท3 ก.ค. 2564 23:16:20
 เทียบโอนหน่วยกิตจากมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา751ยู3 ก.ค. 2564 20:30:42
 จ่ายเงินค่าเทอมล่าช้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา707ยู3 ก.ค. 2564 18:24:01
 ผมสมัครผิดครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา737ณัฐกฤต3 ก.ค. 2564 14:13:40
 เอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา730ณวพงษ์2 ก.ค. 2564 17:11:57
 อยู่ภูมิภาคต้องการย้ายมาส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา710เนวินทร์2 ก.ค. 2564 16:28:17
 การรับสมัครนศ เทียบโอนหน่วยกิตและเอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา725พรทิพย์2 ก.ค. 2564 00:16:59
 สมัครเรียนออนไลน์ ยังไม่ได้ส่งใบรับรองเเพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา754ปอ1 ก.ค. 2564 14:02:52
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา838เด็กเรียน1 ก.ค. 2564 13:01:26
 รหัสประจำตัวนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา789ณวพงษ์30 มิ.ย. 2564 21:37:17
 สมัครทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา732ปาริชาติ30 มิ.ย. 2564 15:15:31
 การอัปโหลดเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา789แพนด้า30 มิ.ย. 2564 13:36:59
 การโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา764ขนมปัง29 มิ.ย. 2564 23:38:37
 สอบถามค่าธรรมนียมและการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา661วรรณรัตน์ สมใจ29 มิ.ย. 2564 22:31:02
 สมัครปริญญาตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา701ศิรกานต์29 มิ.ย. 2564 16:26:30
 สมัครพรีดีกรีใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา730รัตต้า29 มิ.ย. 2564 14:11:51
 สมัครพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695รตนา29 มิ.ย. 2564 13:58:49
 ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต จะเบิกค่าเทอมสิทธิ์ลูกข้าราชการ ต้องทำอย่างไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา764ดาหลา28 มิ.ย. 2564 13:30:42
 เทียบโอนจากมออื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา829สธดา27 มิ.ย. 2564 23:15:03
 พึ่งสมัครไปอยากย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา747นันทิยา27 มิ.ย. 2564 18:00:02
 ประมาณกี่วันจึงจะรู้รหัสนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา783นริศรา27 มิ.ย. 2564 15:02:00
 ศิลป์คำนวณสามารถเรียนคณะวิทยาศาสตร์ได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา770วาน26 มิ.ย. 2564 23:43:09


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+