มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การเข้าเรียนในคาบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา765น้องเบ้ยี่แปด8 ต.ค. 2564 22:17:06
 การเข้าไปกรอกส่วนลดค่าเทอมในระบบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา722วราธิษณ์8 ต.ค. 2564 20:36:57
 ลาออกจากพรีดีกรี ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา745การ8 ต.ค. 2564 19:30:23
 สมัครเรียนออนไลน์ แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา888ธนพร8 ต.ค. 2564 10:25:53
 สมัครเรียนออนไลน์ แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา897ธนพร8 ต.ค. 2564 10:21:57
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา707นักศึกษา8 ต.ค. 2564 10:06:04
 เทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา693เจน8 ต.ค. 2564 08:51:30
 รหัส 64มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา692กซ8 ต.ค. 2564 08:08:56
 นักศึกษามหาวิทยาลับราคำเเหง สมัครเรียนปริญญาตรี ใบ 2 จะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695เสือร้าย8 ต.ค. 2564 06:38:04
 สมัครเรียนผิด จากปอตรีเป็น พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา703แองจี้7 ต.ค. 2564 22:55:13
 กรอกข้อมูลใบสมัครผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา755ตาต้า7 ต.ค. 2564 22:32:52
 เทียบจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาภาคปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา653พีรยา7 ต.ค. 2564 19:27:28
 เทียบโอนหน่วยกิตจาก pre degreeเป็นภาคปกติเทียบแค่ที่ผ่านหรือทั้งหมดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา689พีรยา7 ต.ค. 2564 19:21:58
 การเป็นนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา718สมชาย7 ต.ค. 2564 17:42:32
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา672น้ำฝน7 ต.ค. 2564 16:17:08
 การอัพเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา732วารี7 ต.ค. 2564 08:09:27
 ภาคพิเศษ สามารถย้ายมาเรียน ภาคปกติของส่วนกลางหรือภูมิภาค ได้มั้ยคับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา830นักศึกษา7 ต.ค. 2564 00:46:07
 ข้อมูลที่ต้องกรอกใน มร2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา727ออย6 ต.ค. 2564 21:14:08
 ขาดการลงทะเบียนเรียนมา2ปีอยากสมัครใหม่ควรลาออกก่อนหรือต่อได้เลยค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา891ปิยะมล6 ต.ค. 2564 20:30:35
 สวป เปิดวันที่ 9ถึง10ตุลาคมนี้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา690ปิยวีร์6 ต.ค. 2564 20:00:06
 ยกเลิกการรับสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา668นักศึกษา6 ต.ค. 2564 17:47:57
 การขอลาออกเพื่อสมัครเรียนคณะใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา694ธิดารัตน์ เสนาวงค์6 ต.ค. 2564 17:43:37
 เรื่องการสมัครใหม่แบบเทียบโอน แต่ยังไม่ได้ทำเรื่องลาออกจากรหัสเก่ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1016ปรัชณา6 ต.ค. 2564 17:23:52
 กรณียกเลิกการสมัครที่มหาวิทยาลัยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา683พึ่งตั้งใจเมื่อใกล้ครบแปด6 ต.ค. 2564 17:23:14
 สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา672ชนานันท์6 ต.ค. 2564 14:00:25
 หยุดเรียน แล้วกลับมาเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา716กรณ์6 ต.ค. 2564 11:53:35
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา680นันทพร6 ต.ค. 2564 11:26:44
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา645ดาว6 ต.ค. 2564 10:51:52
 ลงทะเบียนขอรับเงินคืนยังไงค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา640นางสาวณิศวรา เสวตเวช6 ต.ค. 2564 07:27:48
 สมัครไปแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินสามารถเปลี่ยนคณะได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา661จิดาภา6 ต.ค. 2564 00:34:31
 สมัครนักศึกษาใหม่ กรณี หมดสภาพ นศ และจะใช้สิทธิเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา844นักศึกษาราม5 ต.ค. 2564 22:13:09
 ผลการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา668รัตน์5 ต.ค. 2564 21:37:08
 ลาออกจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา6685 ต.ค. 2564 20:35:26
 ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลใส่เลขบัญผิด แก้ไขได้ไหมค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา658จุฑามาศ5 ต.ค. 2564 17:48:45
 สมัครเรียน Pre degree ไว้แล้ว ไม่ได้เข้าเรียน ไม่ได้ไปสอบเลยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา751ไรวินทร์5 ต.ค. 2564 17:12:57
 สถานะการสมัครไม่มีความเปลี่ยนแปลงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา666สุรชัย5 ต.ค. 2564 14:41:38
 การสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา793นพสร5 ต.ค. 2564 13:09:22
 ขอทรานสคริปเกรดไม่ครบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา694นักศึกษาระดับพรีดีกรี5 ต.ค. 2564 12:33:13
 ปริญญาตรีใบที่2 และการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา737บี5 ต.ค. 2564 12:14:10
 การเทียบโอน ปริญญาใบที่ 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา7015 ต.ค. 2564 11:29:45
 ค่าลงทะเบียน50% ภาค1 ปี64มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา724ชัยพฤกษ์5 ต.ค. 2564 08:51:41
 สมัครเรียนใหม่ควบคู่สถาบันอื่นแต่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนในเทอมแรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา739ได้โปรดช่วยตอบหนูทีนะคะ5 ต.ค. 2564 00:03:48
 การเทียบโอนลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ของนักศึกษาเดิมกรณีจะครบ8ปีหรือครบ8ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา717นครินทร์4 ต.ค. 2564 22:04:29
 กำลังเรียนปี 2 อีกมหาลัย แต่จะสมัครเรียนราม อยากโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา858กู้ดรัก4 ต.ค. 2564 20:35:53
 ใส่เอกสารผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา728จิรวรรณ4 ต.ค. 2564 18:15:27
 กรณีพรีดีกรีที่ลาออกแล้วหลังลาออกสามารถไปขอทรานสคริปรหัสนักศึกษาพรีดีกรีได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา797อัจฉราณัฏฐ์4 ต.ค. 2564 18:07:36
 การสมัครและเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา877นภา4 ต.ค. 2564 14:44:20
 สมัครนักศึกษาใหม่ กรณีหมดสภาพนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา745แพร4 ต.ค. 2564 13:20:13
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา772สุนิตา4 ต.ค. 2564 07:54:04
 การลาออกจากคณะเก่าแล้วสมัครคณะใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา698ศวิตา4 ต.ค. 2564 04:06:24


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+