มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครเรียนส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา343ฟ้า1 ก.ย. 2564 12:05:12
 ผลการลงทะเบียนรอการตรวจสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา412กนกวรรณ1 ก.ย. 2564 09:47:23
 จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาไปในวันที่สมัครเรียนไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา428นศ31 ส.ค. 2564 21:27:47
 เงินค่าเทอมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา409ธนกฤต31 ส.ค. 2564 20:04:41
 การเทียบโอนและการชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา406กนกวรรณ31 ส.ค. 2564 18:11:14
 สมัครนศเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา41331 ส.ค. 2564 16:07:53
 การขอทุนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา395ชมภูนิกข์31 ส.ค. 2564 02:16:45
 สมัครผิดสาขาสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา410อัญชัญ30 ส.ค. 2564 11:35:21
 ขอใบทรานสคริปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา454จร29 ส.ค. 2564 15:59:24
 การย้ายจากส่วนกลางไปภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา379นักศึกษา29 ส.ค. 2564 14:22:48
 โอนหน่วยกิจ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา446กปพ29 ส.ค. 2564 11:53:50
 การโอนหน่วยกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา438ปณก28 ส.ค. 2564 21:02:41
 อยากเปลี่ยนคณะในใบสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39828 ส.ค. 2564 20:44:39
 พ้นสภาพ เกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา388กรกนก28 ส.ค. 2564 19:12:55
 สมัครเป็นนักศึกษาแต่จ่ายเงินไม่ทันในสามวันหลังจากสมัครเสร็จมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา447นัชชา28 ส.ค. 2564 17:23:20
 เทียบหน่วยกิตเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา424เอก27 ส.ค. 2564 11:38:21
 เทียบโอนหน่วนกิตเดิมกับย้ายคณะและย้ายไปส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา404แท็ด27 ส.ค. 2564 11:19:26
 ขยายเวลาการศึกษา เพิ่มอีก 1 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา664ณัฐวรรณ25 ส.ค. 2564 23:51:56
 สอบถามค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา511เบลล์25 ส.ค. 2564 00:49:48
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา552กุลจิรา24 ส.ค. 2564 15:26:04
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรี มาเป็นนักศึกษา ปริญญาตรี ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา510นักศึกษาพรีดีกรี24 ส.ค. 2564 14:36:15
 เรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา416กิตติยา24 ส.ค. 2564 01:17:48
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา504น้องอ้วน22 ส.ค. 2564 23:29:09
 รูปที่ใช้สมัครเป็นนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา514พึ่งตั้งใจเมื่อใกล้ครบแปด22 ส.ค. 2564 19:15:45
 โครงสร้างหลักสูตร เปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา463ผุสรัตน์22 ส.ค. 2564 17:47:45
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา457พนร21 ส.ค. 2564 20:46:07
 การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา422อาภากร21 ส.ค. 2564 14:15:29
 เทียบโอนหน่อยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา493พิม21 ส.ค. 2564 09:46:09
 เทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นมาที่มรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา463พลอย20 ส.ค. 2564 21:30:42
 เกี่ยวกับการย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา443เจษฎาพร ขาวดี20 ส.ค. 2564 12:33:59
 ยกเลิกสมัครพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา435แพน20 ส.ค. 2564 11:09:07
 ต้องการเปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา389ปป20 ส.ค. 2564 03:50:12
 จบตรีแล้วอยากต่อตรีอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา422สนใจ19 ส.ค. 2564 23:23:12
 การเปิดรับสมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา506ดรีม18 ส.ค. 2564 21:06:27
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา561แม่นุเน้ก18 ส.ค. 2564 16:51:53
 เรียนจบปริญญาตรีแต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาสามารถใช้ใบรับรองแทนได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา592พงษ์ชนก18 ส.ค. 2564 15:55:25
 มีฝึกงานมั้ย ในการเรียนส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา531หนิง18 ส.ค. 2564 01:17:27
 ขอใบทรานสคริปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา548ผุสรัตน์17 ส.ค. 2564 23:26:25
 สมัครเรียน Pre Dregee ตอนม 6ในเทอม 2 2563 แล้วไปสมัครเป็น ป ตรีใหม่ ในเทอม 1 2564มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา637นางสาว พิชญาภัค เณรแก้ว17 ส.ค. 2564 20:05:14
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา575วุ้น17 ส.ค. 2564 18:57:25
 กรณีไปรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา589รชฏ17 ส.ค. 2564 16:47:11
 ต้องการเปลี่ยนวิชาที่ลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา571พิม17 ส.ค. 2564 12:28:31
 การเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา578อยากจบ17 ส.ค. 2564 11:39:15
 อัพโหลดไฟล์ผิดช่องค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา529ขวัญ17 ส.ค. 2564 01:04:51
 บัตรนักศึกษาและหนังสือเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา596เด็กหกสี่16 ส.ค. 2564 22:26:33
 กรณีลดค่าเทอมครึ่งหนึ่งมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา607พึ่งตั้งใจเมื่อใกล้ครบแปด16 ส.ค. 2564 14:31:41
 พ้นสภาพนักศึกษาครบ 8 ปี ขาดการลงทะเบียนสอบเกิน 2 ภาคเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา611ประภัสสร16 ส.ค. 2564 07:21:24
 คนทำงานประจำอยู่ต่างจังหวัด แต่สนใจเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา526คนอยู่ต่างจังหวัด15 ส.ค. 2564 23:31:26
 การสมัครทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา558ธีรพล15 ส.ค. 2564 19:52:49
 กรณีเทียบโอนจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติจะเลือกไม่เทียบโอนบางวิชาแล้วไปลงสอบใหม่จะถือเป็นการรีเกรดหรือเปล่าคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา593ไม่ประสงค์ออกนาม15 ส.ค. 2564 19:04:57


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+