มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ค้างวุฒได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา260jj10 มิ.ย. 2561 19:29:31
 การศึกษาในปี 2561มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา262นภารัตน์10 มิ.ย. 2561 12:45:46
 การกู้เงิน กยศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา265โสรยา10 มิ.ย. 2561 10:43:21
 เป็นนักศึกษาที่สถาบันอื่น ประสงค์จะเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา282นางสาวเพ็ญศิริ สุดเสียงสังข์9 มิ.ย. 2561 11:52:33
 อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา283Sa9 มิ.ย. 2561 11:12:33
 ขอ Transcriptมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา306นักศึกษาส่วนภูมิภาค8 มิ.ย. 2561 09:07:57
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา300Ja8 มิ.ย. 2561 05:55:59
 รหัสปี54ค่ะครบ8ปีเมื่อไรค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา313กัลยาณี7 มิ.ย. 2561 23:36:41
 ย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา273นักศึกษา7 มิ.ย. 2561 21:07:09
 เปลี่ยรคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา242ผู้สมัครเข้าศึกษา ปี 25616 มิ.ย. 2561 18:07:34
 ทำเรื่องขอจบภาคs/60มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา295We5 มิ.ย. 2561 20:25:29
 รับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา280DY5 มิ.ย. 2561 19:41:32
 ลงทะเบียนออนไลน์ไว้แต่ยังไม่มีเวลาชำระเงินส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา265เกื้อกูล5 มิ.ย. 2561 15:08:54
 สอบถามการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา228พรอุมา5 มิ.ย. 2561 13:21:21
 การเซนต์สำเนาถูกต้องมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา252Hana4 มิ.ย. 2561 23:26:03
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา267จันทร์จิรา4 มิ.ย. 2561 23:04:04
 POL3311มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา281กานดา4 มิ.ย. 2561 17:16:50
 สอบครูต้องลาออกไหม?มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา231นานา4 มิ.ย. 2561 11:38:49
 เอกสารการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา247นศ 504 มิ.ย. 2561 11:12:04
 RU roadshow 2018มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา237Suwimon4 มิ.ย. 2561 07:15:32
 เอกสารการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา216กมล3 มิ.ย. 2561 18:56:12
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา261kanya3 มิ.ย. 2561 18:49:21
 เรื่องเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา270กำลังจะสมัครเรียน2 มิ.ย. 2561 19:09:58
 เป็นนักศึกษา 8ปี สมัครใหม่ แต่ลงเทียบโอนหน่วยกิจขาด 1เล่ม สามารถไปโอนเพิ่มใด้หรือไม่ เป็นวิชาแกนบังคับ ที่สอบผ่านแล้ว คณะ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ.รหัส 6106012229.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา254น้ำฝน เพ็ชรวิเศษ1 มิ.ย. 2561 20:53:19
 แก้ไข.สมัครเรียนแล้วโอนเงินช้ากว่าที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา266ภัทร1 มิ.ย. 2561 18:33:14
 ชำระเงินเกินสามวันหลังจากการสมัคร จะเป็นอะไรไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา250ภัทร1 มิ.ย. 2561 18:23:12
 การสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา320กุลนันทน์1 มิ.ย. 2561 14:41:43
 บัตรนักศึกษาที่ใช้ในการยื่นขอจบการศึกษาขั้นที่3มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา265นันทพัทธ์1 มิ.ย. 2561 12:44:48
 ถ้าเทียบโอนวิชาพื้นฐานจากม.อื่นมาเรียนรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา261ศิvศกานต์1 มิ.ย. 2561 12:25:50
 ย้ายแผนการการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา253สมชาย1 มิ.ย. 2561 10:49:47
 เปลี่ยนคณะในใบสมัครอย่างไรคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา249Bomb1 มิ.ย. 2561 06:30:56
 พ้นสภาพนักศึกษาแล้ว(รหัส56) ถ้าจะสมัครใหม่ สมัครโดยไม่ต้องเทียบโอนหน่วยกิตได้มั้ย หรือว่าต้องเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา274ToT55531 พ.ค. 2561 23:54:41
 การรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา260Ja31 พ.ค. 2561 20:07:37
 ค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา276วราภรณ์31 พ.ค. 2561 13:37:45
 หมดสถานภาพนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา240ปิงปิง31 พ.ค. 2561 03:14:47
 การเรียน ป. ตรี กับ ป.โท พร้อมกันที่ราคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา271K. Voranon30 พ.ค. 2561 09:57:00
 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา209อัศวภิณฐ์30 พ.ค. 2561 09:26:50
 ฝึกงานมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา239kate30 พ.ค. 2561 09:14:58
 สามารถเรียน2คณะพร้อมกันได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา265จี30 พ.ค. 2561 02:38:54
 คณะในระบบพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา204Chalisa29 พ.ค. 2561 22:30:55
 รับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา224ธนวิชญ์29 พ.ค. 2561 20:53:42
 เรื่องการชำระค่าเทอมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา251เฉลิมราช29 พ.ค. 2561 16:56:31
 การซื้อใบสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา244Bowii29 พ.ค. 2561 14:40:57
 การเทียบโอนเพื่อเรียนป.2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา242ณิชกร.29 พ.ค. 2561 07:08:45
 เอกสารทีืใช่เเทนเกียติบัตรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา242เณรล่องหน28 พ.ค. 2561 23:51:38
 ศึกษาศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา281อาร์ท28 พ.ค. 2561 10:30:49
 จำหน่ายใบสมัครส่วนภูมิภาคทางไปรษณี 1/2561มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา220ณัฐพร สีมา27 พ.ค. 2561 22:21:47
 ส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา259Ja24 พ.ค. 2561 16:57:50
 รูปถ่ายในการสมัครเรียน ป.ตรี เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา273M24 พ.ค. 2561 11:46:13
 เรียนจบ ปวส. คอมฯธุรกิจ จาก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กทม.มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา260Panuwat Soponpokai24 พ.ค. 2561 09:42:06


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+