มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ลาออกจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา637นักศึกษา26 ต.ค. 2564 20:27:20
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา587กต26 ต.ค. 2564 19:53:08
 ผลการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา713กมลชนก26 ต.ค. 2564 14:54:21
 เรียนพรีดีกรี และสมัครใหม่เทียบโอน64 ยังสามารถลงทะเบียนรหัสเก่าเทอม1ปี64 รหัสเดิมได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา653กร25 ต.ค. 2564 22:55:28
 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลับราคำเเหง สมัครเรียนปริญญาตรี ใบ 2 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา661อุราระ25 ต.ค. 2564 16:34:02
 ผลการสมัครเรียนปริญญาตรีกรณีเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา689สุปรียา25 ต.ค. 2564 13:49:03
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา653เกวลิน24 ต.ค. 2564 21:28:44
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา619เกวลิน24 ต.ค. 2564 21:28:43
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา625เกวลิน24 ต.ค. 2564 21:28:42
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา636เกวลิน24 ต.ค. 2564 21:28:41
 การลงทะเบียนเรียนและยกเลิกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา736วรินทร์24 ต.ค. 2564 12:10:03
 อัพโหลดไฟล์ผิดช่องมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695พิท22 ต.ค. 2564 22:43:29
 อัพโหลดไฟล์ผิดช่องมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา685พิท22 ต.ค. 2564 22:37:28
 ขอทรานสคริปประกอบการสมัครเรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา736สราลี22 ต.ค. 2564 21:38:38
 นักเรียนพรีดีกรี ส่วนภูมิภาค สามารถลงเรียนภาคฤดูร้อนได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา700จารุณี สะอาด22 ต.ค. 2564 20:47:34
 หนูเป็นเด็ก64 ถ้าลาออกจากมหาลัยเดิมที่เรียนอยู่แล้วมาสมัครเรียนรามได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา787พิมพ์ดาว22 ต.ค. 2564 17:18:41
 สถานะภาพ นักศึกษายังอยู่ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา722บำรุง รื่นเริง22 ต.ค. 2564 08:23:23
 เรียนครบหลักสูตรแล้วรอทำเรื่องจบสามารถสมัครเรียนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา730เมย์21 ต.ค. 2564 13:02:32
 คือหนูสมัครรามทางออนไลน์ แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารออนไลน์ ต่อตัดสินใจอีกทีว่าจะซิ่วก่อนปีนี้ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา642ชุติ20 ต.ค. 2564 15:50:14
 การสมัครเรียนปริญญาตรีใบที่ 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา638นางสาวกชมนวรรณ สมปอง20 ต.ค. 2564 11:40:43
 อยากสมัครเรียนปริญญาตรีเพิ่มมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา674ืณิชา20 ต.ค. 2564 00:54:05
 การรีเกรดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา700เจเค19 ต.ค. 2564 02:58:25
 ลงหน่วยกิตเกินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา760จีจี18 ต.ค. 2564 10:28:18
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา773ไกรวิชญ์18 ต.ค. 2564 09:40:38
 ใบสมัครต้องเขียนสำเนาถูกต้องไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา727ไอ16 ต.ค. 2564 15:14:18
 ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา674มณี16 ต.ค. 2564 10:43:47
 การเทียบโอนหน่วยกิตจาก Pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา640อรปรียา15 ต.ค. 2564 12:30:24
 การแจ้งจบกรณีเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา686ณัฐชนก15 ต.ค. 2564 08:18:21
 รับสมัครเทอม2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา634อันอัน15 ต.ค. 2564 04:57:51
 รหัส55ภาคเรียนที่2 ลงเรียนครบแล้ว เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา672ผู้เฒ่าเต่า15 ต.ค. 2564 01:31:53
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา673ฟิล์ม14 ต.ค. 2564 12:31:24
 สมัครผิดสาขามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา657ขวัญ14 ต.ค. 2564 11:08:08
 สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา806กฤษฎา14 ต.ค. 2564 09:30:43
 ผลการเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา763สุดารัตน์14 ต.ค. 2564 09:24:50
 ใบเสร็จรับเงินไม่มีให้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา720คุณากร13 ต.ค. 2564 12:16:26
 การเรียนย้อนหลังใน e learningมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา736มีมี่13 ต.ค. 2564 08:13:54
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา741พัฒนศักดิ์13 ต.ค. 2564 04:13:27
 กำลังบวชเป็นสามเณรสามารถเรียนได้มั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา692สามเณร อาทิตย์13 ต.ค. 2564 00:09:12
 สอบถามเรื่องการทดสอบวัดแววความเป็นครูค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา639ขวัญ12 ต.ค. 2564 23:25:37
 สมัครรอบเพิ่มเติม 14 ถึง 24ตุลามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา675ฉันจะเรียนให้จบ12 ต.ค. 2564 15:51:57
 เทียบโอนไปแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา683สืบพงษ์12 ต.ค. 2564 03:05:25
 วิธีลาออกจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา638การ11 ต.ค. 2564 15:14:46
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา798ป่าน11 ต.ค. 2564 14:14:56
 อยากทราบ มีลิงค์ ใบเบิกค่าเทอมปี64 ส่วนกลางได้ลิงค์ไหนคะ หรือ ต้องไป ม อย่างเดียวค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา682เด็กใหม่ปีหกสี่11 ต.ค. 2564 14:11:29
 ผมสมัครเรียนผิดคับจะสมัครพรีดีกรีแต่ดันไปสมัครปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา660เจ11 ต.ค. 2564 13:05:34
 สมัครเรียนทางไปรษณีย์แบบปกติไปสามารถเทียบโอนทีหลังได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา600พิมลดา11 ต.ค. 2564 11:41:36
 ขอถามหน่อยค่ะ ที่ระบบให้โอนเงินได้ถึงวันนี้3ทุ่ม ถ้าเราโอนเงินไปก่อนแต่เอกสารยังไม่ครบจะเป็นไรมั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา697กานติมา10 ต.ค. 2564 16:21:16
 สมัครPreDegreeสองสาขาพร้อมกันได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา667ซิโก้10 ต.ค. 2564 08:02:26
 โครงสร้างหลักสูตรภาคปกติกับภาคพิเศษเหมือนกันไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา617วิว10 ต.ค. 2564 03:56:19
 ถ้าสมัครเรียนครบ60วันแล้วแต่ระบบตรวจบัตรนักศึกษายังไม่ขึ้นชื่อสามารถไปรับได้เลยไหมของส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา766คิงส์9 ต.ค. 2564 14:01:33


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+