มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 จะเทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรีไปเป็นนักศึกษาปริญญาตรีธรรมดาทำยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา241ไอรดา18 ก.ย. 2564 20:52:42
 สมัครเรียนที่มอให้เพื่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา219ปิยฉัตร18 ก.ย. 2564 20:08:34
 เป็นทหารเกณฑ์อยู่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา197เจด18 ก.ย. 2564 10:01:04
 หน่วยกิตเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา245ชชญ18 ก.ย. 2564 09:53:53
 ถ้าสมัครนักศึกษาใหม่ไม่ทัน จะมีเปิดรอบ2ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา220ณัฐพงศ์18 ก.ย. 2564 09:06:02
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา207นักศึกษา17 ก.ย. 2564 13:12:23
 รหัส 56 ครอบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา219ต้น16 ก.ย. 2564 20:22:34
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา184นักศึกษา16 ก.ย. 2564 17:34:48
 สามารถกาขอจบในเทอมที่สมัครนศใหม่เลยได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา188ณญาดา มะณีโชติ16 ก.ย. 2564 17:06:31
 สมัครเรียนแล้วแต่อยากลาออกเพราะไม่สามารถเรียนได้แล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา175นักศึกษา16 ก.ย. 2564 14:40:31
 สมัครใหม่พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา304นักศึกษา16 ก.ย. 2564 00:00:24
 มีคำถามเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา382อัจฉราณัฏฐ์15 ก.ย. 2564 21:29:42
 รอการตวรจสอบเอกสารกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34015 ก.ย. 2564 10:23:51
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา261นักศึกษา15 ก.ย. 2564 09:52:33
 การยื่นใบลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา291พงศธร15 ก.ย. 2564 08:57:15
 สมัครนานแล้วพึ่งจ่ายตังค์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา237หนู14 ก.ย. 2564 18:51:55
 จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา226ณัฐฐา13 ก.ย. 2564 17:00:43
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา375เอย11 ก.ย. 2564 22:33:30
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา324นศ ราม11 ก.ย. 2564 19:32:02
 ถ้าลาออกหลังจากสอบเสร็จ จะมีผลต่อเกรดที่ยังไม่ได้ออกไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา307นางสาว สาวิณี ดือราแม11 ก.ย. 2564 17:36:47
 อยากเรียนควบมออื่นกับมอรามไปด้วยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา309นรินทร11 ก.ย. 2564 14:19:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา342นัท11 ก.ย. 2564 09:45:34
 การสมัครปตรีใบที่ 2 และเงื่อนไขเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา324คุณณัฐกฤตา11 ก.ย. 2564 01:14:47
 ภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา324นักศึกษา10 ก.ย. 2564 15:14:04
 อยากสอบถามว่าสมัครเรียนไปแล้ว ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจะทำอย่างไงได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา356วนิลิน10 ก.ย. 2564 12:08:49
 ยื่นคำร้องลาออกเพื่อสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา299ปลายฟ้า9 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา327รังสรรค์9 ก.ย. 2564 22:44:56
 ลาออกจากคณะเดิมและสมัครคณะใหม่แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา310ทะเล9 ก.ย. 2564 21:51:13
 เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา311ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 17:51:07
 ลาออกจาก พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา3419 ก.ย. 2564 17:23:01
 รอเวลาตรวจสอบหลักฐานกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา329ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 15:14:09
 เทียบโอนหน่วยกิต และการย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา373พิมพ์ชนก9 ก.ย. 2564 12:39:09
 การขอใบทรานสคริปต์เพื่อทำการสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา413เอ8 ก.ย. 2564 22:36:46
 สมัครรามออนไลน์ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา342ผมเอง8 ก.ย. 2564 18:50:20
 เทียบโอนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา338นา8 ก.ย. 2564 09:29:10
 ติด F วิชาเอกภาคฤดูร้อน63 เนื่องจากขาดสอบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา370ขนิษฐา8 ก.ย. 2564 08:24:07
 สมัคร ป ตรี รามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา357เบส8 ก.ย. 2564 00:43:01
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา350ซัลวานี7 ก.ย. 2564 22:50:12
 การยื่นลาออกจากพรีดีกรี และสมัครป ตรี ปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา446ทัดชา7 ก.ย. 2564 12:51:18
 ลาออกจากพรีดีกรีเพื่อสมัครเทียบโอนต่อมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา372นักศึกษา7 ก.ย. 2564 12:11:57
 ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา345จร7 ก.ย. 2564 06:49:33
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4546 ก.ย. 2564 20:21:38
 ย้ายจากเรียนภาคปกติไปภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา358ชฎาพร อินทร์นาง5 ก.ย. 2564 22:52:19
 สมัครผิดคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา408มัช4 ก.ย. 2564 17:37:58
 รับสมัครนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา382อทิตยา ดวงดี3 ก.ย. 2564 18:43:22
 การโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา418นัชฎา3 ก.ย. 2564 18:12:20
 ตรวจสอบเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา392เป้2 ก.ย. 2564 11:35:58
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา400นัฐฐา2 ก.ย. 2564 11:23:09
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา361ธณัฏฐา1 ก.ย. 2564 22:37:06
 มีหลักสูตรเรียนเฉพาะวันอาทิตย์มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา335จูบอม1 ก.ย. 2564 16:13:22


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+