มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครเรียนทางออนไลน์ นานไหมค่ะกว่าจะได้รหัสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา106จูน7 ม.ค. 2565 07:35:51
 การเรียนภาษาญี่ปุ่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา85วริศ6 ม.ค. 2565 21:55:29
 คณะนิติศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไรยื่นสมัครบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69นางสาว เสาวลักษณ์ เบอร์พันดุง6 ม.ค. 2565 10:30:48
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา85ปวริศา6 ม.ค. 2565 08:39:35
 สมัครใหม่ ขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา97ธนภัทร6 ม.ค. 2565 00:24:49
 สมัครใหม่ ขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา68ธนภัทร6 ม.ค. 2565 00:24:48
 การเทียบโอน มาเรียนภูมิภาค หมดสภาพนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา90นาวี5 ม.ค. 2565 15:50:47
 การเปลี่ยนจากpre degree เป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา166ชัย5 ม.ค. 2565 15:44:20
 สมัครออนไลน์ แต่ระบบไม่บันทึกข้อมูลให้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา94อิม4 ม.ค. 2565 14:46:51
 การสมัครเรียนภาคเรียนที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา119ขวัญ4 ม.ค. 2565 13:11:31
 การโอนย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา123ศศิธร สีดา3 ม.ค. 2565 21:50:44
 จ่ายค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา129อิง3 ม.ค. 2565 13:26:43
 เทียบโอน ได้เกรดอะไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา119ขอบคุณที่ตอบค่ะ2 ม.ค. 2565 20:57:49
 จ่ายเงินไม่ทันวันที่กำหนดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา120เพ็ญนภา2 ม.ค. 2565 15:42:11
 ทำเรื่องลาออก Predegreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา115ทัดชา2 ม.ค. 2565 14:01:15
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77พลอย1 ม.ค. 2565 22:02:29
 สำเนาวุฒิการศึกษา กับใบแสดงผลการเรียนต่างกันอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา95พิชญา1 ม.ค. 2565 10:53:47
 สมัครออนไลน์ แต่ระบบไม่บันทึกตรงกรอกข้อมูลใบสมัคร มร2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา96พิชญา1 ม.ค. 2565 10:50:34
 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา100นักศึกษาพรีดีกรี31 ธ.ค. 2564 15:44:14
 กลับไปเรียนโดยเอาหน่วยกิตเดิมสามารถสมัครเรียนได้เลยหรือต้องรอให้มหาลัยเปิดรับสมัครในปีการศึกษาหน้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา125ศิริลักษณ์31 ธ.ค. 2564 13:44:38
 ย้ายคณะผ่านทางออนไลน์ หรือส่งเอกสารได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา111ผู้มีคำถาม31 ธ.ค. 2564 00:20:31
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา212สมศรี29 ธ.ค. 2564 11:30:03
 ต้องการเปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา152วรา29 ธ.ค. 2564 10:35:03
 สมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา150ปุณณพัฒน์29 ธ.ค. 2564 01:05:37
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา208นักศึกษาใหม่28 ธ.ค. 2564 23:05:25
 เรียน ป โทมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา170ติ๊ก28 ธ.ค. 2564 09:10:05
 สมัครนักศึกษาใหม่ 65มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา201นิชา27 ธ.ค. 2564 10:53:08
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา200ขอบคุณค่ะ27 ธ.ค. 2564 01:36:19
 เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียน Pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา160ศราวุฒิ25 ธ.ค. 2564 01:50:43
 การจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 3 วันทำการ และเรื่องอัพโหลดเอกสารการชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา231ขอบคุณครับ22 ธ.ค. 2564 15:58:01
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา262นฤวรรณ22 ธ.ค. 2564 10:01:15
 ลาออกสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา257นพมาศ20 ธ.ค. 2564 14:27:36
 ถ้าลาออกจากมหาลัยแล้วสามารถกลับมาเรียนได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา257ไม่ของลงนาม20 ธ.ค. 2564 13:06:57
 สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดเข้าไปตรวจสอบสถานะขึ้นไม่มีบัตรประชานในฐานข้อมูล ต้องทำยังไงค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา226มานิชา สุระพงศ์ทวี17 ธ.ค. 2564 20:13:07
 สมัครนักศึกษาใหม่ และทำเรื่องเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา278นักษา17 ธ.ค. 2564 14:47:17
 การับบัตรนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา257นักศึกษาปริญญาตรี17 ธ.ค. 2564 13:59:10
 กระบวนวิชาของนักศึกษา PreDegreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา325ปุญญาพัฒน์16 ธ.ค. 2564 01:32:49
 ใบเสร็จรับบัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา294นาตาชา13 ธ.ค. 2564 17:31:16
 สมัครเรียนใหม่แบบเทียบโอน ไปทำเรื่องเทียบโอนได้ตอนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา345นักศึกษา10 ธ.ค. 2564 12:43:08
 การขยายเวลาการศึกษาของรหัส56มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา312อารีรักษ์10 ธ.ค. 2564 09:19:14
 วุฒิโรงเรียนนายร้อยตำรวจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา248ณัฏฐิกา9 ธ.ค. 2564 11:04:34
 การขยายระยะเวลาการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา289อารีรักษ์9 ธ.ค. 2564 10:34:32
 การขอเงินคืนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา294พิม8 ธ.ค. 2564 21:47:26
 การทำคำขอจบ คณะนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา327ธีระพงศ์8 ธ.ค. 2564 11:11:31
 ย้ายคณะพร้อมกับย้ายจากส่วนกลางไปเรียนส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา335พลอยแพรวพรรณ8 ธ.ค. 2564 02:52:33
 ข่าวที่ว่ายกเลิกมติเรียนไม่จบ8ปีไม่ถูกรีไทร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา295กุ๊กไก่7 ธ.ค. 2564 17:53:51
 สมัครนักศึกษาใหม่แบบเทียบโอน กาขอจบในวันสมัครได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา279นราภัส7 ธ.ค. 2564 15:36:17
 บัตรนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา266เอโย่7 ธ.ค. 2564 14:29:49
 สอบ GED ต้องใช้ใบจบจริงยื่น หรือไฟล์พีดีเอฟมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา257น้ำมน7 ธ.ค. 2564 09:25:41
 สมัครเรียนแบบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา287เพลง7 ธ.ค. 2564 05:23:09


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+