มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การสมัครและเทียบโอนหน่วยกิตครบ8ปี เข้าศึกษาเทอม2 ปี2557มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1300ณัฐวรรณ23 พ.ค. 2564 10:46:59
 การลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตในแต่ละเทอมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1385อภิสสรา22 พ.ค. 2564 23:56:23
 รายละเอียดขั้นตอนการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1327ศุภกิตติ์22 พ.ค. 2564 12:09:05
 รายละเอียดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1128ยุ้ย20 พ.ค. 2564 15:19:14
 เรียนปริญญาตรีพร้อมกันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1244สุทธิรัตน์20 พ.ค. 2564 10:46:19
 ถ้าอยากจะเรียนปวส ไปด้วย แล้วก็เรียนพรีดีกรีไปด้วยจะต้องทำยังไงบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1121มณีรัตน์19 พ.ค. 2564 00:01:41
 ใบรับรองแพทย์ส่งไม่ทันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1292ติว18 พ.ค. 2564 17:22:08
 Information Technologyมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1289สวัสดี18 พ.ค. 2564 15:06:38
 ส่งใบรับรองแพทย์ช้าเป็นอะไรมั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1245นาย อนัน17 พ.ค. 2564 18:58:17
 จบ ปวส การโรงแรม ต่อคณะมนุษยศาสตร์ภาษาจีนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1136นุชนารถ17 พ.ค. 2564 15:56:36
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1248อ้อย16 พ.ค. 2564 20:36:06
 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1148นภัสกร16 พ.ค. 2564 14:35:11
 วุฒิจริงยังไม่ออก ส่งเป็นใบรับรองวุฒิแทนได้มั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1160ดรีม16 พ.ค. 2564 03:06:20
 อยากให้แสดงวิชาที่เทียบโอนในใบทรานสคริปต์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1179วิศรุต15 พ.ค. 2564 19:39:43
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1225สร15 พ.ค. 2564 18:32:43
 การเทียบโอนของนักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1177สุชาวดี15 พ.ค. 2564 17:57:31
 เทียบโอนจากปี1มออื่น มาปี2ที่ราม นิติศาสตร์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1176นักศึกษา14 พ.ค. 2564 21:30:44
 จ่ายค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1297อานัท13 พ.ค. 2564 17:57:02
 ก่อนขอใบรับรองแพทย์เราต้องตรวจแบบละเอียดมั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1288วรวรรณ11 พ.ค. 2564 20:24:20
 เรืองโอนหน่วยกิจ ปริญญาตรีใบที่ 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1389ประกิจ11 พ.ค. 2564 17:08:45
 จะสมัครเรียนปริญญาตรีอีกใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา2097อรุณโรจน์11 พ.ค. 2564 13:01:59
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1255รุ่งนภา11 พ.ค. 2564 11:06:23
 พรีเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติทำยังไงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1278นักศึกษา10 พ.ค. 2564 06:54:33
 การย้ายจาก pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1266ก้องภพ ตุแก้ว9 พ.ค. 2564 14:24:27
 จะเรียนเพิ่ม ป ตรี ใบที่2 นิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1302พัชราภรณ์9 พ.ค. 2564 12:25:17
 รัฐศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1172สุขสมัย9 พ.ค. 2564 05:21:19
 คณะวิทยาศาสตร์เรียนพรีดีกรีได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1192รัชนู8 พ.ค. 2564 06:55:04
 สาขาคืออะไร ต้องตอบอะไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1297แป้ง7 พ.ค. 2564 21:31:51
 สมัครผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1247พิม7 พ.ค. 2564 21:05:31
 การส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1204อารียา7 พ.ค. 2564 18:44:02
 การส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1141พิชญา7 พ.ค. 2564 18:01:32
 เปลี่ยนคณะที่สมัครออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1199ปภัสสร7 พ.ค. 2564 16:47:18
 สอบถามจำนวนวิชาเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1320พิชญา7 พ.ค. 2564 16:29:55
 สมัครแบบเทียบโอนแต่ลงทะเบียนเรียนผิดวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1307ธรรมรัตน์6 พ.ค. 2564 16:06:12
 อยากสมัครคณะใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1538เเอม5 พ.ค. 2564 21:34:03
 เรียนจิตวิทยาเมื่อปีที่เเล้วเเต่อยากย้ายคณะมาเรียนในปีนี้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1344แอมป์5 พ.ค. 2564 18:46:33
 การจ่าหน้าซองจดหมายสมัครเรียนทางไปรษณีย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1410กุลธิดา5 พ.ค. 2564 16:11:21
 การย้ายสาขาวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1456นรินทร3 พ.ค. 2564 19:19:33
 การเข้าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1390เติ้ล3 พ.ค. 2564 19:12:57
 ชำระเงินไม่ทันภายใน3วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1392เพชร3 พ.ค. 2564 13:58:14
 คุณครูคะ ถ้าจบปวสคหกรรมสามารถเทียบโอนต่อปอตรีการโรงแรมได้ไหมคะ และได้เรียนตามปกติหรือเสาร์อาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1197นิศาชล3 พ.ค. 2564 11:26:04
 การสมัครเรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1256นีโม่2 พ.ค. 2564 21:17:46
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1293ชาย2 พ.ค. 2564 17:44:06
 การเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1191วัชรินทร์1 พ.ค. 2564 22:56:24
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1252ณัฐพล1 พ.ค. 2564 19:49:13
 จบ ปวช ต้องเลือกตัวเลือกไหนในการสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1263ดิน1 พ.ค. 2564 18:50:17
 แผ่นระเบียนประวัตินักศึกษา มร25มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1346เน่ว30 เม.ย. 2564 18:27:59
 ส่งใบ รบ1 ช้าสุดวันไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1260สอ30 เม.ย. 2564 16:49:09
 จบกศนมาสามารถเรียนคณะวิทยาศาสตร์ได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1273พัชรีภรณ์29 เม.ย. 2564 22:00:16
 อยากย้ายคณะ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ไม่ได้ลงทะเบียนมา 2 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1487สิทธิชัย29 เม.ย. 2564 19:05:21


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+