มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 Ged เข้าคณะไหนได้บ้างและใช้คะแนนเท่าไหร่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1031นาม25 ก.ค. 2564 16:27:23
 ทำไมส่งใบสมัครไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1032แพรว25 ก.ค. 2564 14:25:10
 การชำระเงินรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา924จีนส์23 ก.ค. 2564 04:53:13
 ประสงค์เรียนปริญญาตรีใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1083ชนกานต์22 ก.ค. 2564 18:37:13
 รอตรวจสอบเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1009นางสาวสลิลา ขำประเสริฐ22 ก.ค. 2564 10:40:39
 สมัครทาง internet ให้ upload ใบแสดงผลการเรียนกรณีเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1023ภัทรา22 ก.ค. 2564 10:27:37
 เทียบโอน2สถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา998จตุโชค เจริญสุข22 ก.ค. 2564 09:06:23
 เทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา111021 ก.ค. 2564 15:16:01
 จบ นิติ รามฯ มานานแล้ว อยากเรียนใบที่สอง จะสมัครนักศึกษาใหม่และโอนหน่วยกิตได้เท่าไหร่ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1014สิขรณ์20 ก.ค. 2564 20:38:50
 การขอขยายระยะเวลาเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1222ไอซ์20 ก.ค. 2564 16:03:27
 สมัครนศใหม่ทางอินเทอร์เน็ตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1025จี้จี้20 ก.ค. 2564 01:21:55
 สมัครไปแล้วแต่อยากเปลี่ยนคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1154ออม19 ก.ค. 2564 13:31:47
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1211อภิชาติ19 ก.ค. 2564 09:39:31
 สมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในกี่วันคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1126พิชชา18 ก.ค. 2564 22:44:58
 คณะศึกษาศาสตร์ ปีสามารถเรียนที่บ้านได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1248ขวัญชนก18 ก.ค. 2564 16:37:31
 การเทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1080วรัญญา17 ก.ค. 2564 09:03:18
 เทียบโอนกับการขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1158ลลิตา17 ก.ค. 2564 02:48:43
 พ้นสภาพต้องลาออกไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1124ดาว17 ก.ค. 2564 02:43:31
 อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1134ปวิตา16 ก.ค. 2564 17:45:20
 ที่มหาวิทลัยรามคำแหงมีชุดพละมั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1161นภาพร15 ก.ค. 2564 22:14:51
 เรียนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1185เพ15 ก.ค. 2564 19:01:38
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1188อ้อน15 ก.ค. 2564 16:27:02
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1139อ้อน15 ก.ค. 2564 16:27:02
 เอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย ให้ผู้สมัครทำการจัดส่งเอกสารที่ขาดหรือไม่ถุกต้องโดยด่วน แก้ไขแล้วรอตรวจสอบมา1สัปดาห์ ต้องรอประมาณกี่วันครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1274ณัฐกิตติ์ ญาโนภาส15 ก.ค. 2564 13:29:34
 การลาออกและสมัครส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1224โอโรจิมารุ15 ก.ค. 2564 01:29:42
 โอนหน่วยกิตพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1200เจน15 ก.ค. 2564 01:10:14
 อัพโหลดเอกสารแล้วมันขึ้น upload ไม่สำเร็จมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1545สิริกร14 ก.ค. 2564 15:04:33
 การสมัครเป็นนิสิตใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1240เบญจรงค์ บุญผ่อง13 ก.ค. 2564 13:10:29
 พรีดีกรี สมัครใหม่ ยังเข้าสอบได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1241นักเรียนตาหวาน12 ก.ค. 2564 16:19:24
 ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเทอม1ปี2563มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1133ณัฐพล12 ก.ค. 2564 08:50:23
 ลาออก และสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1163นักเรียนตาหวาน11 ก.ค. 2564 20:59:16
 การสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1221คณิศร11 ก.ค. 2564 19:29:12
 หมดเขตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1160ณวพงษ์11 ก.ค. 2564 19:25:03
 ส่งเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1148สุพรรณิการ์11 ก.ค. 2564 13:12:29
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1150ธนพร10 ก.ค. 2564 19:26:18
 สมัครรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1146นรีรัตน์10 ก.ค. 2564 07:00:43
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1176นา9 ก.ค. 2564 13:09:31
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1200ชนานันท์8 ก.ค. 2564 23:33:58
 สมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1139มินตรา7 ก.ค. 2564 21:51:30
 แก้เอกสารใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1176ณวพงษ์7 ก.ค. 2564 18:57:14
 ใส่ข้อมูลผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1138รัชชนก แสงทอง7 ก.ค. 2564 16:40:16
 เอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1193ณวพงษ์7 ก.ค. 2564 10:23:15
 การเทียบโอน ปตรี มาใบที่2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1245ปุ๋ย7 ก.ค. 2564 03:37:28
 ใบสลิปจ่ายค่าเทอมหายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1211ดวงกมล จีนานนท์5 ก.ค. 2564 17:57:56
 การย้ายคณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1267ธีรพงษ์5 ก.ค. 2564 16:06:32
 ตรวจเอกสารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1250วัฒนา4 ก.ค. 2564 13:23:10
 จ่ายเงินเกินช้าเกิน 3 วันได้ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1200ปณต4 ก.ค. 2564 10:20:23
 การชำระเงินค่าสมัครสามารถชำระตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ได้หรือไม่ครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1283เมษา มาชูศิลป์3 ก.ค. 2564 23:52:08
 ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1167พีท3 ก.ค. 2564 23:16:20
 เทียบโอนหน่วยกิตจากมหาลัยอื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1232ยู3 ก.ค. 2564 20:30:42


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+