มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 การเทียบโอนวิชาที่เกรดออกทีหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา776เคนจิ23 ก.ย. 2564 16:07:44
 สามารถใช้วุฒิ กศน มาสมัครเป็นนักศึกษาได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา748นันทนา สุดชา23 ก.ย. 2564 15:32:52
 สมัครเทียบโอนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา857โอม23 ก.ย. 2564 11:01:27
 การสมัครเทียบโอนออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา994โอม23 ก.ย. 2564 09:15:20
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา883รมิตา22 ก.ย. 2564 21:50:20
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา987นักศึกษา22 ก.ย. 2564 15:27:22
 สมัครเรียนใหม่ลงทะเบียนหมวดวิชาเฉพาะไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา756นฤพล22 ก.ย. 2564 15:09:57
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา791เด็กราม22 ก.ย. 2564 13:50:42
 การแจ้งจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา802อติเทพ22 ก.ย. 2564 10:24:56
 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหมดสภาพมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา845กฤติมา22 ก.ย. 2564 09:48:07
 นักศึกษารหัสปี65มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา726พิม21 ก.ย. 2564 14:09:50
 การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาหมดสภาพมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา895กฤติมา21 ก.ย. 2564 13:52:33
 สอบถามการรับสมัครมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695นายยุรนันท์ พิมพพ์วงษ์21 ก.ย. 2564 09:42:42
 ใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา753ขนิษฐา20 ก.ย. 2564 22:17:33
 ใช้วุฒิสอบเทียบ GED ยื่นที่รามได้ในปีการศึกษา 2564 ได้หรือเปล่าครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา715ชนินทร์20 ก.ย. 2564 19:26:48
 เปลี่ยนสาขาและรายวิชาที่สมัครลงไปมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา711ติน20 ก.ย. 2564 19:07:05
 สอบถามเรื่องการสมัครนักศึกษาส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา762ชัชวาลย์ กระวัง19 ก.ย. 2564 16:53:48
 ขอทราบรายละเอียดการเทียบโอนหน่อยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา801ปฏิพัฒ19 ก.ย. 2564 10:46:48
 ช่วงนี้สามารถไปรับบัตรนักศึกษาที่ราม 1 ได้หรือเปล่าครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา775ดรีม18 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนหน่วยกิตเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา845โฟกัส18 ก.ย. 2564 21:12:27
 จะเทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรีไปเป็นนักศึกษาปริญญาตรีธรรมดาทำยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา780ไอรดา18 ก.ย. 2564 20:52:42
 สมัครเรียนที่มอให้เพื่อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา716ปิยฉัตร18 ก.ย. 2564 20:08:34
 เป็นทหารเกณฑ์อยู่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา770เจด18 ก.ย. 2564 10:01:04
 หน่วยกิตเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา764ชชญ18 ก.ย. 2564 09:53:53
 ถ้าสมัครนักศึกษาใหม่ไม่ทัน จะมีเปิดรอบ2ไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา748ณัฐพงศ์18 ก.ย. 2564 09:06:02
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา695นักศึกษา17 ก.ย. 2564 13:12:23
 รหัส 56 ครอบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา751ต้น16 ก.ย. 2564 20:22:34
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา709นักศึกษา16 ก.ย. 2564 17:34:48
 สามารถกาขอจบในเทอมที่สมัครนศใหม่เลยได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา698ณญาดา มะณีโชติ16 ก.ย. 2564 17:06:31
 สมัครเรียนแล้วแต่อยากลาออกเพราะไม่สามารถเรียนได้แล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา703นักศึกษา16 ก.ย. 2564 14:40:31
 สมัครใหม่พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา867นักศึกษา16 ก.ย. 2564 00:00:24
 มีคำถามเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา1129อัจฉราณัฏฐ์15 ก.ย. 2564 21:29:42
 รอการตวรจสอบเอกสารกี่วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา101115 ก.ย. 2564 10:23:51
 ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา791นักศึกษา15 ก.ย. 2564 09:52:33
 การยื่นใบลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา807พงศธร15 ก.ย. 2564 08:57:15
 สมัครนานแล้วพึ่งจ่ายตังค์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา766หนู14 ก.ย. 2564 18:51:55
 จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา722ณัฐฐา13 ก.ย. 2564 17:00:43
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา872เอย11 ก.ย. 2564 22:33:30
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา790นศ ราม11 ก.ย. 2564 19:32:02
 ถ้าลาออกหลังจากสอบเสร็จ จะมีผลต่อเกรดที่ยังไม่ได้ออกไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา767นางสาว สาวิณี ดือราแม11 ก.ย. 2564 17:36:47
 อยากเรียนควบมออื่นกับมอรามไปด้วยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา822นรินทร11 ก.ย. 2564 14:19:44
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา817นัท11 ก.ย. 2564 09:45:34
 การสมัครปตรีใบที่ 2 และเงื่อนไขเกียรตินิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา820คุณณัฐกฤตา11 ก.ย. 2564 01:14:47
 ภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา864นักศึกษา10 ก.ย. 2564 15:14:04
 อยากสอบถามว่าสมัครเรียนไปแล้ว ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจะทำอย่างไงได้บ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา851วนิลิน10 ก.ย. 2564 12:08:49
 ยื่นคำร้องลาออกเพื่อสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา807ปลายฟ้า9 ก.ย. 2564 22:48:18
 เทียบโอนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา854รังสรรค์9 ก.ย. 2564 22:44:56
 ลาออกจากคณะเดิมและสมัครคณะใหม่แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา821ทะเล9 ก.ย. 2564 21:51:13
 เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา954ชญาดา แสงคล้อย9 ก.ย. 2564 17:51:07
 ลาออกจาก พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา8589 ก.ย. 2564 17:23:01


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+