มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ใช้ ปพ2 เป็นเอกสารเทียบโอนและสมัครเรียนรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา505บีม27 ก.พ. 2565 18:52:54
 ถ้ากำลังจะจบ ลงทะเบียนเรียนอีกคณะได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา494หมูตกมัน27 ก.พ. 2565 16:34:37
 ทำเรื่องลาออกแล้วไปเรียนที่อื่น และเรื่องการใช้บัตรประจำตัวที่เป็นบัตรเดบิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา458จุดจุดจุด26 ก.พ. 2565 11:02:12
 การรับรองคุณวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา518นศ25 ก.พ. 2565 07:33:26
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา492พีม24 ก.พ. 2565 20:22:31
 e bookรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา542นุช23 ก.พ. 2565 20:30:01
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา512นุ้ย23 ก.พ. 2565 15:35:32
 ตรวจสอบวุฒิมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา639รัน23 ก.พ. 2565 13:22:56
 เเนวทางการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา530เด็กอยากจบ22 ก.พ. 2565 23:56:59
 อยากต่อปริญญาโทนิติศาสตร์แต่เกรดไม่ถึงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา585พรหมรวีร์22 ก.พ. 2565 22:02:04
 อยากทราบเรื่องการบอกเลิกบอกเพิ่มวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา529นักศึกษาหกสอง22 ก.พ. 2565 14:46:52
 การเทียบโอนแบบอัธยาศัยคืออะไรคะ ที่ไม่สามารถนำเกรดมาคิดเกรดเฉลี่ยรวมได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา566นักศึกษารหัสหกสาม คณะพี20 ก.พ. 2565 19:38:40
 สมัครเรียนภาคสองปี64 แต่ยังไม่ขึ้นข้อมูลในระบบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา556ลลิตา20 ก.พ. 2565 12:24:23
 สมัครใหม่เเละเทียบโอนทีหลังมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา496สุริยา19 ก.พ. 2565 03:01:07
 สมัครเรียนที่มหาลัยแบบเทียบโอน แต่ว่ายังไม่ขึ้นข้อมูลการลงทะเบียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา448ยุทธชัย18 ก.พ. 2565 23:47:33
 การถ่ายโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา446ชญานิศ18 ก.พ. 2565 22:25:01
 จะสมัครเทียบโอน แต่เกรดยังไม่ออกควรทำอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา527อิทธิชัย18 ก.พ. 2565 19:03:32
 สวัสดีค่ะdek65นะคะ ถ้าสมัครเรียนเดือนพฤษภาคมแล้วจะเปิดภาคเรียนที่1ตอนเดือนไหนหรอคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา542บิโยชิโนะ18 ก.พ. 2565 05:06:26
 การลาออกจากพรีดีกรีมาสมัครเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา586ปังปอนด์18 ก.พ. 2565 01:11:27
 สอบถามเกี่ยวกับการเทียบโอนพรีดีกรีค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา532นักศึกษาพรีดีกรี16 ก.พ. 2565 09:11:05
 ส่งสำเนาวุฒิการศึกษาใหม่ไม่ทันค่ะ แต่จ่ายตังไปแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา454นางสาว ณัชนิชา พวงแสง15 ก.พ. 2565 19:40:58
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา536ปฐมาวดี รักนิ่ม15 ก.พ. 2565 14:21:00
 บัตรนักมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา464อลิ15 ก.พ. 2565 13:08:52
 ลาออกเเละสมัครใหม่ในสาขาเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา482สุริยา15 ก.พ. 2565 11:17:20
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา504ผุสรัตน์15 ก.พ. 2565 10:59:33
 สมัครใหม่เทียบโอนย้ายจากส่วนกลางมาภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา502ภานุ14 ก.พ. 2565 10:01:30
 มนุษย์ศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้างคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา498ตัวเล็ก13 ก.พ. 2565 07:35:54
 เอกสารที่ใช้เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา516วราพร13 ก.พ. 2565 00:40:59
 การเทียบโอนหน่วยกิต กรณีศึกษาครบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา567ทิพวัลย์11 ก.พ. 2565 22:25:50
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา601พรรณพษา11 ก.พ. 2565 15:02:56
 จ่ายค่าการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 2 64มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา588ก็อต11 ก.พ. 2565 11:15:40
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา50410 ก.พ. 2565 22:06:45
 ทำเรื่องลาออกจากพรีดีกรีแล้วจะเทียบโอนเทอมขอจบได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา543แว่นกลม10 ก.พ. 2565 10:14:24
 เทียบโอนหน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา532วันนิสา10 ก.พ. 2565 09:46:28
 เทียบโอนพรีดีกรีภูมิภาคไปส่วนกลางมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา511แว่นกลม10 ก.พ. 2565 09:34:56
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา513ชยา9 ก.พ. 2565 14:44:02
 การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา557สมชัย9 ก.พ. 2565 13:48:22
 พ้นสภาพนักศึกษาจะสมัครใหม่แบบโอนหน่วยกิตต้องจัดการอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา569สุนิสา7 ก.พ. 2565 22:20:47
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่น กรณีไม่จบการศึกษา ส่วนภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา522ศิรินดา7 ก.พ. 2565 04:42:00
 การลาออกและเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา522มาโนชญ์6 ก.พ. 2565 23:46:42
 เทียบโอนหน่วยกิตจากรามใบที่2 ไปรามใบที่3มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา580นัฐดนัย5 ก.พ. 2565 13:55:52
 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมาตั้งแต่ปี 54 สามารถสมัครเรียนใหม่แล้วเทียบโอนหน่วยกิตได้มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา594ณัฏฐวรดา5 ก.พ. 2565 12:28:10
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา5435 ก.พ. 2565 08:07:38
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา548นักศึกษา5 ก.พ. 2565 03:03:09
 ลาออกแลัวสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา515คุณณัฐกฤตา4 ก.พ. 2565 14:05:30
 รอใบเสร็จรับเงิน 90 วันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา506บอ4 ก.พ. 2565 13:57:24
 ต้องการสมัครใหม่ค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา553เกรท4 ก.พ. 2565 12:11:18
 เทียบโอนหน่วยกิตไม่ทัน1ปีการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา513มัสยา4 ก.พ. 2565 07:58:45
 ถ้าเรียนไม่จบภายใน 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา576รุ่งรัตน์2 ก.พ. 2565 19:51:52
 ใบจบจะได้ตอนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา605เนวินทร์2 ก.พ. 2565 11:37:34


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+