มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 รายละเอียดการกรอกใบสมัคร การลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา145สอบถาม10 เม.ย. 2565 13:11:00
 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา236นักศึกษา9 เม.ย. 2565 20:44:26
 การเทียบโอนหน่วยกิตและระยะเวลาการเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา206วนิดา9 เม.ย. 2565 12:05:46
 วุฒิโรงเรียนหนองชุมแสงสมัครได้มั้ยค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา177อารียา8 เม.ย. 2565 22:26:36
 การเรียนควบ2มหาลัยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา182หิมะ8 เม.ย. 2565 15:21:13
 เรื่อง วุฒิเปรียญธรรมบาลี 6 ประโยคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา167พระมหานัทวุฒิ ชัยวัฒน์7 เม.ย. 2565 18:24:27
 การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา168วิล7 เม.ย. 2565 12:47:57
 อยู่ต่างจังหวัด ลงเรียนส่วนกลางได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา217สุธิดา6 เม.ย. 2565 22:48:34
 ลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา213นอ5 เม.ย. 2565 14:20:37
 การเทียบโอนวุฒิปวสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา203ทิพปภา4 เม.ย. 2565 23:57:44
 การเทียบโอน ปวสมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา187บีบี4 เม.ย. 2565 21:17:13
 เรื่อง วุฒิบาลีเปรียญธรรมและใช้เอกสารวุฒิบาลีอะไรจะสมัครเทียบเท่า ปตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา177พระมหานัทวุฒิ ชัยวัฒน์4 เม.ย. 2565 19:38:43
 จะเรียนระบบพรีดีกรีควบคู่กับปวสโดยใช้วุฒิฯม3สมัครหรือม6สมัครหรือใช้ได้ทั้ง2วุฒิฯครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา192เกียรติศักดิ์4 เม.ย. 2565 18:58:12
 สอบถามเรื่องหนังสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา178หนูนา4 เม.ย. 2565 12:15:01
 ดรอปเรียน 1 เทอมโดยที่ไม่แจ้งมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา212ธนกร จูมพา1 เม.ย. 2565 19:22:05
 เรียนเกินหน่วยกิจหลายวิชามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา368พลอย31 มี.ค. 2565 10:20:26
 การลาออกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา357ดิวซ์29 มี.ค. 2565 14:00:40
 ลาออกแล้วสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา356ไทม์29 มี.ค. 2565 13:27:29
 สอบถามเรื่องโอนหน่วยกิตค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา371แบมแบม29 มี.ค. 2565 10:49:57
 ครบ 8 ปี แล้ว ยังไม่จบ เหลือแค่ 2เล่ม ทำยังไงได้บ้างค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา348รัตนา28 มี.ค. 2565 04:40:40
 ปวสต่างสถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา261กิตษฏา27 มี.ค. 2565 19:30:04
 อยากทราบว่าถ้าเรียน pre degrees ควบคู่ไปกับการเตรียมสอบ ged ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา309น้ำฝน27 มี.ค. 2565 03:24:50
 อยากทราบว่าคือตอนนี้กำลังต่อปวชหนึ่งค่ะถ้าจบปวชสามซึ่งเทียบกับมอหกเราสามารถสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้ใช่มั้ยคะเพราะอยากเป็นตำรวจค่ะจบปตรีออกมาสามารถนำไปสอบเข้าได้ใช่มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา269ลดามณีชำนาญนิตย์26 มี.ค. 2565 13:16:08
 วุฒิGEDมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา293ณฐพร26 มี.ค. 2565 09:54:39
 สมัครเรียนพร้อมกัน2คณะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา304ปูนา25 มี.ค. 2565 23:32:26
 การกู้ยืม กยศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา341นศ24 มี.ค. 2565 17:24:50
 ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา372นศ24 มี.ค. 2565 17:17:37
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา400นศ24 มี.ค. 2565 17:14:22
 การเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา387พรมศร23 มี.ค. 2565 18:20:07
 เกียรนิยมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา410ข้าวหอม23 มี.ค. 2565 07:15:52
 การรับสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา408นักศึกษา23 มี.ค. 2565 02:30:41
 การเข้านิเทศมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา373กมลวรรณ ศรีโสภา22 มี.ค. 2565 19:49:52
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา420อภิญญา21 มี.ค. 2565 16:56:08
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา351นักศึกษา21 มี.ค. 2565 11:12:29
 เรียนคณะนิติศาสตร์คู่กับวิศวกรรมศาสตร์ได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา339ณัฐนรี บุตรพรม20 มี.ค. 2565 16:15:48
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา335จิรเกตุ ลิ้มพัธยาเนตร์19 มี.ค. 2565 11:33:28
 รับสมัครนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา444อะอิอุ15 มี.ค. 2565 12:09:37
 แจ้งจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา452เบส15 มี.ค. 2565 07:47:40
 เลือกขอฝึกงานแทนการเลือกวิชาเสรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา429ลลิตา14 มี.ค. 2565 07:06:36
 สมัครเรียนใหม่และโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา486นักศึกษาราม10 มี.ค. 2565 16:25:53
 พรีดีกรี รามส่วนภูมิภาค การเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมกาขอจบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา473ชัยพร7 มี.ค. 2565 23:29:31
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา525ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:57:52
 พรีดีกรีรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา460ต้นหอม7 มี.ค. 2565 08:53:08
 การขอจบการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา602โฟท6 มี.ค. 2565 17:18:24
 ลงเรียนภาคฤดูร้อนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา465นักศึกษา5 มี.ค. 2565 10:44:33
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา460ขวัญจิรา สุขพิลาภ4 มี.ค. 2565 18:39:20
 จบราม 1 ใบ แล้วเรียนใบที่ 2 ต่อได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา4604 มี.ค. 2565 17:02:44
 อยากทราบเรื่องใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และการใช้สิทธิเมลล์กูเกิลมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา414สองห้าหกสอง3 มี.ค. 2565 16:44:48
 เรียน ปวส ควบ ราม ได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา506แก้วตา1 มี.ค. 2565 20:13:54
 สอบผ่านไปแล้วแต่อยากย้ายมหาลัยที่อื่น ๆมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา461นักศึกษาหกสอง1 มี.ค. 2565 13:23:53


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+