มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 มีการสอบสัมภาษณ์หรือไม่คะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61อตม5 พ.ค. 2565 02:20:47
 สมัครใหม่เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา92นักศึกษา3 พ.ค. 2565 21:56:45
 การลงทะเบียนเรียนยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา80ธัญญพร3 พ.ค. 2565 18:49:11
 มีกำหนดการเรียนกี่ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา61พิม3 พ.ค. 2565 18:31:05
 เทียบโอนหน่วยกิตของพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา98ลีซอ3 พ.ค. 2565 14:49:01
 การสมัครแบบเทียบโอนพรีดีกรีภูมิภาคมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา76จิรัฏฐ์3 พ.ค. 2565 11:36:05
 ครบ 9 ปีจะสมัครเทียบโอน 65มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา105เล็ก3 พ.ค. 2565 10:02:11
 หากเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาลัยอื่นมาสมัครหลักสูตร 2565 ที่รามคำแหง จะมีสิทธิได้เกียรตินิยมมั้ยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73เกียรติ นิยม3 พ.ค. 2565 06:57:19
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา195นริศรา3 พ.ค. 2565 05:16:20
 ลงทะเบียนเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา104นักศึกษา2 พ.ค. 2565 23:34:24
 รีรหัส โอนได้กี่ตัวคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา108ธัญญพร2 พ.ค. 2565 18:54:25
 สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา108ธนภัทร2 พ.ค. 2565 18:13:31
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา99ศุภเกียรติ2 พ.ค. 2565 17:36:32
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา121นัท2 พ.ค. 2565 16:21:49
 รามส่วนภูมิภาค สอบพร้อมส่วนกลางไหม ใช้ มร30 อันเดียวกันไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา93สมศักดิ์2 พ.ค. 2565 15:46:59
 หลักสูตรใหม่65 กับเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา202อภิวัฒน์2 พ.ค. 2565 11:15:46
 ถ้าสิ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว มาสมัครใหม่ จะต้องใช้โครงสร้างหลักสูตรเดิมหรือของปีการศึกษาใหม่ที่สมัครครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา90ชัยชวัชร์2 พ.ค. 2565 02:27:30
 สมัครเเบบเทียบโอนปี65มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา115สุริยา1 พ.ค. 2565 20:45:58
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา81น้ำนิ่ง1 พ.ค. 2565 18:17:06
 8 ปีสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา138จอร์จ1 พ.ค. 2565 16:22:07
 เคยเรียนพรีดีกรีประมาณ3ปีที่แล้ว สามารถลงเรียนพรีดีกรีใหม่ได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา106เกศินี30 เม.ย. 2565 21:12:53
 สามารถสมัครเรียน predegree ตอนเรียนภาคปกติได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา106ธนกร30 เม.ย. 2565 19:56:03
 เกี่ยวกับสาขาการเงินธนาคารมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา76นุ่น29 เม.ย. 2565 21:27:49
 สอบถามเกี่ยวกับรูปถ่ายนักศึกษาขนาด 2 นิ้วค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142รั้วสีเหลือง27 เม.ย. 2565 22:36:46
 นักศึกษาพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา194อัสมา26 เม.ย. 2565 13:58:45
 8 ปีการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา196นุก26 เม.ย. 2565 12:18:17
 รีรหัส ต้องเข้าไปสมัครใหม่ตอนไหนคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา122ธัญญพร25 เม.ย. 2565 12:27:40
 8 ปีการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา172นุ้ย25 เม.ย. 2565 03:35:09
 เทียบโอน ปวส และ Pre Degree พร้อมกันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา142กฤตณิ24 เม.ย. 2565 16:05:14
 สามเณรสามารถเรียนมรามแบบฟรีดีกรีได้มัยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา110ณัฎฐกรณ์24 เม.ย. 2565 12:51:02
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา158อาธิศา23 เม.ย. 2565 18:08:42
 ลาออกจากมหาลัยเดิมแล้วมาสมัครราม จะเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา131บีม23 เม.ย. 2565 12:29:32
 เรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษ มีการฝึกงานหรือการทำวิจัย หรือโครงการพิเศษ ตอนปี4 มั๊ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา154บีม23 เม.ย. 2565 11:49:49
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา172โอ22 เม.ย. 2565 22:36:42
 เรียนกำลังจะจบหลักสูตรนึงของรามแล้วจะสมัครอีกหลักสูตรต่อมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา217ปฐมพงษ์22 เม.ย. 2565 16:30:29
 สอบถามเรื่องการโอนหน่วยกิตเมื่อย้ายคณะค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา179ณัฐธยาน์21 เม.ย. 2565 23:36:23
 ค่าโอนหน่วยกิต ภาคปกติไปภาคพิเศษมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา198โรจนัสถ์21 เม.ย. 2565 21:33:27
 ถ้าเรียนนิติศาสตร์ที่มหาลัยธนบุรี ปี3 แล้วเทียบโอนมานิติศาสตร์มหาลัยรามคำแหงมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา186บุญ21 เม.ย. 2565 14:34:28
 ถ้าเราเรียนนิติศาสตร์อยู่ที่มหาลัยธนบุรี แล้วเราใช้วุฒิม6 สมัครนิติศาสตร์มรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา154บุญ21 เม.ย. 2565 14:25:17
 การขอเทียบโอนหน่วยกิตย้อนหลัง กรณีขาดสถานภาพนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา188กฤษ20 เม.ย. 2565 21:24:21
 เรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยอื่น โดนรีไทร์กรณีไม่สำเร็จการศึกษา 8 ปี สามารถโอนหน่วยกิตได้หรือไม่ต้องทำอย่างไรมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา195เจตน์สฤษฎิ์20 เม.ย. 2565 20:18:09
 สอบถามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา118ธณัฏฐา19 เม.ย. 2565 16:56:29
 การเบิกค่าเล่าเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา166นายชัชนันท์ วิเชียร19 เม.ย. 2565 05:56:08
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา216รัฐนันท์18 เม.ย. 2565 13:47:46
 เทียบโอนหน่วยกิตรหัสปี54 แล้วสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา151กมลพร17 เม.ย. 2565 13:45:08
 พรีดีกรี เมื่อเรียนจบต้องโอนเป็นนักศึกษาแบบเต็มตัวไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา181ชนิดาภา17 เม.ย. 2565 11:40:24
 การหมดสภาพนักศึกษาแล้วลงทะเบียนใหม่สาขาเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา137ศศวรรณ17 เม.ย. 2565 09:54:07
 การหมดสภาพนักศึกษาแล้วลงทะเบียนใหม่สาขาเดิมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา135ศศวรรณ17 เม.ย. 2565 09:42:44
 เทียบโอนหน่วยกิจลาออก แล้วสมัคเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา206ใหม่11 เม.ย. 2565 23:05:24
 สอบถามเกี่ยวกับการโอนหน่วยกิตครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา178เนมุ11 เม.ย. 2565 16:01:50


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+