มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29อาร์ท25 ม.ค. 2565 12:32:39
 มหาวิทยาลัยใช้เวลาตรวจเอกสารนานไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35นาว25 ม.ค. 2565 09:46:58
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา30จิรา24 ม.ค. 2565 17:01:53
 การเทียบโอนหน่อยกิตพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25กิตติพิชญ์24 ม.ค. 2565 14:14:01
 ระยะเวลาในการชำระค่าสมัครเพิ่มเติมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา50มินะคาตะ24 ม.ค. 2565 05:53:50
 จบกศนเรียนได้ไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40สิรินธร23 ม.ค. 2565 14:28:02
 การสมัครเรียนออนไลน์เทียบหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58อินทิรา22 ม.ค. 2565 23:01:21
 จ่ายค่าเทียบโอนล่าช้ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา82นันทพร22 ม.ค. 2565 14:06:50
 ปี 65 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคตอนไหนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43มิ้น21 ม.ค. 2565 09:26:50
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58เฟิร์น21 ม.ค. 2565 07:15:06
 พรีดีกรีรามภูมิภาคไม่ได้ยืนยันตัวสอบช่วงสามารถขอสอบซ่อมได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา38ฉัน21 ม.ค. 2565 00:04:10
 เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56หกสาม20 ม.ค. 2565 23:39:09
 DEK65ต้องใช้คะแนน Gat pat และ 9สามัญไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา54เด็กหกห้าที่จะจบ20 ม.ค. 2565 20:34:55
 เทียบโอนจากมออื่นมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47กอไก่20 ม.ค. 2565 16:17:55
 เรื่องการเทียบโอนหน่วยกิตpredegreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา35พรทิพย์20 ม.ค. 2565 15:41:25
 สมัครเรียนเทอม 2มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51อิสึกะ ชิโดมิ20 ม.ค. 2565 14:33:02
 เทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56นักศึกษา19 ม.ค. 2565 23:45:46
 เทียบโอนผ่านทางสมัครออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67มายด์19 ม.ค. 2565 17:12:33
 การสมัครของคนที่จบกศนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา24ออม19 ม.ค. 2565 15:32:30
 รหัส 57มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48ไทม์19 ม.ค. 2565 10:46:39
 ลาออกจากpre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55ณวพงษ์19 ม.ค. 2565 10:18:23
 การสิ้นสภาพเนื่องจากครบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา44สิริ18 ม.ค. 2565 22:51:55
 สมัครเรียน มีปัญหามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43นักเรียนที่จะสมัคร18 ม.ค. 2565 19:18:46
 ทำไมโทรไปไม่เคยมีคนรับเลยครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา55กิตติชาติ18 ม.ค. 2565 15:37:36
 การสมัครเรียน ของผู้ที่จบมัธปลายมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา51นานา17 ม.ค. 2565 21:59:02
 หลังสอบเสร็จแล้ว ลงทะเบียนเรียน เทอม 2 ปี 64 ยังไงหรอคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60พิชญาภัค เณรแก้ว17 ม.ค. 2565 14:34:28
 โอนย้ายหน่วยกิต เนื่องจากเรียนครบ 8 ปีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา94พัณณิตา16 ม.ค. 2565 20:20:39
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา99ไฮนิส16 ม.ค. 2565 16:56:12
 ได้รหัสนักศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้ใบเสร็จรับเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา56พัชราภรณ์16 ม.ค. 2565 16:38:12
 สอบถามเกี่ยวกับสาขาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา39รัชตะ15 ม.ค. 2565 09:48:08
 กรณีเทียนโอนหน่วยกิต มีสิทธิ๋ได้เกียรตินิยมไหมคะ คณะนิติศาสตร์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65พันธ์ณิกา14 ม.ค. 2565 23:54:45
 เรื่อง เกรดภาคซ่อมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47ทาคานาชิ ริกะ14 ม.ค. 2565 11:41:54
 รหัส 55 ครบ 8 ปี ยังไม่จบ จะสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา57ศิรินภา14 ม.ค. 2565 11:30:02
 เรียนเพิ่มมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ขอคำตอบโดยไม่ต้องไปติดต่อเพิ่ม14 ม.ค. 2565 02:00:06
 จ่ายค่าลงทะเบียนครบเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดเอกสาร 1 ใบมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา58รัตนาภรณ์12 ม.ค. 2565 23:42:39
 ถ้าสอบเทียบGEDจะสามารถเข้า นิติศาสตร์ ภาคไทย ได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา98ศุภกฤต11 ม.ค. 2565 20:59:26
 สมัครเรียนผิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา113สกุลทิพย์11 ม.ค. 2565 20:13:21
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา157นักศึกษา11 ม.ค. 2565 18:01:28
 ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา120นักศึกษา11 ม.ค. 2565 11:38:09
 โอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา101นักศึกษาภูมิภาค10 ม.ค. 2565 20:57:05
 นักศึกษาพรีดีกรี มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนดี5Aไหมครับมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา74มี10 ม.ค. 2565 17:24:39
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา122นศ9 ม.ค. 2565 19:33:19
 ในกรณีเทียบโอนในระดับปริญญาตรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา112นักศึกษา9 ม.ค. 2565 18:45:16
 อัปโหลดรูปภาพเอกสารการสมัครไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69นิฌา9 ม.ค. 2565 12:03:36
 อยากเปลี่ยนใจใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา89นฤนาท8 ม.ค. 2565 14:21:46
 พรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67อัง8 ม.ค. 2565 11:38:22
 พรีดีกรีรับสมัครเทอม2มั้ยคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา69ปวริศา8 ม.ค. 2565 11:09:48
 ระยะเวลาการรอรหัสนักศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา106ปภาดา8 ม.ค. 2565 08:26:06
 ยังไม่ได้ลาออกจากพีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา97วศินี8 ม.ค. 2565 00:51:47
 สมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67ญณศ7 ม.ค. 2565 19:08:26


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+