มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 หัวข้อคำถามคำตอบหมวดหมู่คำถามจำนวนผู้อ่านผู้ตั้งคำถามวันที่ตั้งคำถาม 
 ลาออกและสมัครเรียนใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26เน22 พ.ค. 2565 01:08:09
 จบกศนมามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40จริงใจ21 พ.ค. 2565 23:41:29
 สมัครเรียนใหม่ เทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา29นักศึกษาใหม่21 พ.ค. 2565 21:28:41
 ย้ายจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา43สุดารัตน์21 พ.ค. 2565 18:15:14
 เวลายื่นโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17ณัฐ21 พ.ค. 2565 17:15:32
 เรียนกศนได้วุฒิมปลายตอนเดือนพฤศจิกายนสมัครปตรีได้ไหมมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13ทิดารัตน์21 พ.ค. 2565 15:57:34
 การสมัครเรียนใหม่ผ่านทาง internetมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27หนู21 พ.ค. 2565 13:29:45
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีเป็นนักศึกษาภาคปกติมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27ขวัญฤดี20 พ.ค. 2565 20:22:37
 การเทียบโอนที่มหาลัยของมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา15แนน19 พ.ค. 2565 13:36:44
 สอบถามเรื่องการขอทรานสคริปต์จากรหัสนักศึกษาเก่าที่ลาออกไปแล้วมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17พัทธนันท์19 พ.ค. 2565 13:27:03
 ลาออกจากนักศึกษาพรีดีกรีส่วนภูมิภาค ไปสมัครเป็นนักศึกษาปกติส่วนกลางต้องทำอย่างไรบ้างมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา12ลียา19 พ.ค. 2565 12:19:26
 สมัครเรียน พรีดีกรีแบบออนไลน์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา32ปลา19 พ.ค. 2565 06:42:49
 เรียนpre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20เตย19 พ.ค. 2565 04:40:42
 การสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25ฟิล์ม18 พ.ค. 2565 22:12:31
 สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นสามารถเปลี่ยนเป็นสมัครเรียนแบบไม่เทียบโอนได้มั้ยมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา25นักเรียนใหม่18 พ.ค. 2565 19:01:34
 พรีดีกรีเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา31ณัฐพล18 พ.ค. 2565 16:44:43
 สมัครนักศึกษาใหม่แบบเทียบโอนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา87นักศึกษา18 พ.ค. 2565 15:08:14
 คณะมนุษยศาสตร์ มอราม เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา20ไอซ์17 พ.ค. 2565 20:35:41
 สมัครเรียนใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิต เพราะหมดสภาพจากมอรามค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา36นางสาวมะลิซ้อน17 พ.ค. 2565 11:44:07
 การเทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา73กรณ์16 พ.ค. 2565 22:58:17
 การเปลี่ยนวิธีชำระเงินมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา26ก้อง16 พ.ค. 2565 20:12:20
 เรียนแบบ Pre degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา40เตย16 พ.ค. 2565 11:48:58
 มีการสอบเข้าไหมคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27ภาพิมล16 พ.ค. 2565 08:42:59
 สมัครเรียนใบที่สองมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา18ลูน่า16 พ.ค. 2565 00:12:18
 สมัครเรียนพรีดีกรี เเต่เลยระยะเวลาการจ่ายเงิน ควรทำยังไงคะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา13เจ15 พ.ค. 2565 15:11:51
 อยากเปลี่ยนคณะใหม่กรณีสมัครครั้งเเรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา21คิว14 พ.ค. 2565 19:44:44
 อยากเปลี่ยนคณะใหม่กรณีสมัครครั้งเเรกมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา14คิว14 พ.ค. 2565 19:42:31
 การเทีบโอนหน่วยกิต จากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา28เพชรนภา13 พ.ค. 2565 16:40:13
 การขยายเวลาศึกษาจากภาวะโควิดมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17อัญ13 พ.ค. 2565 13:25:24
 การรับสมัครและแนะแนวการศึกษามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา17รัตนา สุดชื่น13 พ.ค. 2565 12:45:46
 การเรียน per degreeมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา22เตย12 พ.ค. 2565 02:05:08
 ถ้าเรียนครูอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งอยู่ปีหนึ่งแต่อยากเทียบโอนมาเรียน มอราม ทำได้ไหมค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา34ฟิน11 พ.ค. 2565 19:18:24
 ถ้าเรียนครูอยู่อีกมหาวิทยาลัยหนึ่งอยู่ปีหนึ่งแต่อยากเทียบโอนมาเรียน มอราม ทำได้ไหมค่ะมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา27ฟิน11 พ.ค. 2565 19:18:24
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา45ฟา10 พ.ค. 2565 17:00:44
 ต้องการลาออกเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77โรเซ่ที่แปลว่ากุหลาบ9 พ.ค. 2565 02:05:03
 8 ปีแล้วอยากสมัครใหม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา86นู๋8 พ.ค. 2565 20:42:42
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา77กัญ8 พ.ค. 2565 07:59:02
 การเทียบโอนต่างสถาบันมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา70ภาวิณี7 พ.ค. 2565 23:33:06
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา75พิม7 พ.ค. 2565 10:42:46
 ถ้าเทียบโอนจากมหาลัยเดิม ไปมหาลัยรามมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา65สกล7 พ.ค. 2565 00:12:28
 การเรียนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา48ธีรนาฏ6 พ.ค. 2565 20:53:25
 ใช้วุฒิม3 กศนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา47นักศึกษา6 พ.ค. 2565 17:45:12
 การสมัครเรียนพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา46เด็กใหม่6 พ.ค. 2565 17:39:33
 เทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรีมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา67นักศึกษา6 พ.ค. 2565 14:13:39
 ทำไมอัพโหลดไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา72สมิตานัน5 พ.ค. 2565 21:15:10
 ทำไมอัพโหลดไม่ได้มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา60สมิตานัน5 พ.ค. 2565 21:15:09
 เทียบโอนเฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้หรือไม่มีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา96วันด้า5 พ.ค. 2565 21:05:45
 เทียบโอนหน่วยกิตมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา84พิม5 พ.ค. 2565 16:24:16
 เทียบโอน นักศึกษาเก่ามีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา79พล5 พ.ค. 2565 13:23:15
 การใช้วุฒิปริญญาตรีสมัครเรียนมีคำตอบ การรับสมัครและแนะแนวการศึกษา53รุ้งทิพย์5 พ.ค. 2565 09:36:07


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+