มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ค่าเทียบโอนยังชำระไม่ครบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดคือว่าค่าเทียบโอนตอนสมัครยังจ่ายไม่ครบ ในหนังฐานที่จะเข้าห้องสอบมันบอกต้องยื่นด้วย ตกลงต้องจ่ายให้ครบก่อนถึงจะเข้าสอบได้หรอคะ หรือว่านำใบเสร็จเก่าที่ยังจ่ายไม่ครบยื่นเข้าสอบได้
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามninew
e-mailsuchada_ns@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ต.ค. 2557 01:32:50
จำนวนผู้อ่าน648

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบได้(แม้ยังไม่ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมด) และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบด้วย (หลักฐานในการเข้าสอบมีดังนี้ คือ 1.บัตรประจำตัวนักศึกษา, 2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปที่บัตร, และ 3.ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนหรือตารางสอบไล่รายบุคคล(ที่รับจากมหาวิทยาลัย)ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ13 ต.ค. 2557 14:57:35
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+