มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียน-สอบซ่อม-สอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดดิฉันลงทะเบียนภาค 1/57 โดยกาขอจบ แต่ไม่ได้เข้าสอบ 2 วิชาซึ่งวันเวลาสอบซ่อมตรงกัน และยังเหลือวิชาที่ไม่ผ่านในภาค ซ่อม 2,S/56 ซึ่งต้องนำมาลงทะเบียนใหม่ในภาค 2/57 ด้วย หากผลสอบวิชาที่ได้สอบไปแล้วในภาค 1/57 รวมกับ 2 วิชาดังกล่าว และวิชาที่ต้องลงทะเบียนในภาค 2/57 ผ่าน ดิฉันจะสะสมหน่วยกิตครบตามหลักสูตรพอดี ขออนุญาตเรียนถามดังนี้ค่ะ ●ดิฉันสามารถขอสอบซ้ำซ้อน 2 วิชาที่ขาดสอบ 1/57 ดังกล่าวในภาค ซ่อม1/57 ได้หรือไม่คะ ●หากได้ ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ♡ขอบคุณค่ะ♡
เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเกศแก้ว
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 พ.ย. 2557 07:15:11
จำนวนผู้อ่าน3323

คำตอบ

รายละเอียด(1)ได้ครับ (2)ในวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคซ่อม 1/57 เสร็จ ให้นำใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคซ่อม 1/57 ไปดำเนินการขอสอบซ้ำซ้อนที่คณะครับ
เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ10 พ.ย. 2557 09:25:21
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+